ကယ္လ္စီယမ္သည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးတာလဲ

.

ေရးသားသူ Dr. K Zin Thwe
ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar.

ကယ္လ္စီယမ္သည္ လူအပါအ၀င္ သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ သတၱဳဓါတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အရုိးမ်ားၾကံ ႔ခုိင္သန္စြမ္းေစရန္၊ ဦးေႏွာက္ ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားၾကား က်န္းမာေသာ ဆက္သြယ္မႈကိုု တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းရန္ ကယ္လ္စီယမ္စားသံုးဖုိ႔ လုိအပ္သည္။

ကယ္လ္စီယမ္  ဘာေၾကာင့္ အေရးၾကီးသလဲ။

သင္ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ သင္တစ္ဦးတည္းအတြက္ ကယ္လ္စီယမ္ကို စားသံုးေနသည္မဟုတ္ပါ။ သင့္ရင္ေသြးေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ဖြံ ႔ျဖိဳးဖို႔ ကယ္လ္စီယမ္ကို လုိအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

 •     ၾကံ ႔ခုိင္သန္မာေသာ အရိုးႏွင့္ သြားမ်ားတည္ေဆာက္ရန္
 •     ႏွလံုး၊ အာရုံေၾကာ ႏွင့္ ၾကြက္သားမ်ား က်န္းမာစြာ ၾကီးထြားရန္
 •     ႏွလံုးစည္းခ်က္နွင့္ ေသြးခဲႏုိင္စြမ္း ပံုမွန္အတုိင္းဖြံ႔ျဖိဳးရန္။

အကယ္၍ သင္ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ အစားအေသာက္ထဲမွ ကယ္လ္စီယမ္ အလံုအေလာက္မရရွိလွ်င္ သင့္ကေလးသည္ သင့္အရုိးမ်ားမွ ကယ္လ္စီယမ္ကို ဆြဲယူသံုးစြဲရလိမ့္မည္။ ၎သည္ ေနာက္ပိုင္းသင့္က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္ေစႏိုင္သည္။

ကယ္လ္စီယမ္ကို ဘယ္အခ်ိန္ ေသာက္သံုးသင့္သလဲ။

အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ ထုိအေရးၾကီးေသာ သတၳဳဓါတ္ကို အလံုအေလာက္မရရွိၾကေပ။

အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ။   ။ ကိုယ္၀န္မေဆာင္ခင္၊ ရွိစဥ္၊ ေမြးျပီး တစ္ရက္္ကို ၁,၀၀၀ မီလီဂရမ္။

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ႏွင့္ ေအာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ။   ။ ကယ္လ္စီယမ္ၾကြယ္၀ေသာ အစားအေသာက္မ်ား (သို႔) ႏို႔ထြက္ကုန္မ်ား တစ္ရက္္ကို ေလးၾကိမ္စားသံုးရန္။

သင့္ကေလး ေမြးဖြားျပီးခ်ိန္ႏွင့္ မိခင္ႏို႔ျဖတ္ျပီးခ်ိန္မွာေတာင္ သင့္ကယ္လ္စီယမ္ စားသံုးမႈကို ဆက္လက္ ဂရုစိုက္သင့္သည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သင့္ဘ၀ေနာက္ပိုင္းတြင္ အရိုးမ်ား က်န္းမာသန္စြမ္းျပီး အရိုးပြေရာဂါကို ကာကြယ္ရန္ ကယ္လ္စီယမ္ကို လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ သင္သည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အားေဆး ေသာက္သံုးေနလွ်င္ ၎သည္ ကယ္လ္စီယမ္ အနည္းဆံုး ၁၅၀ မွ ၂၀၀ မီလီဂရမ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ပါသည္။ သင္သည္ ကယ္လ္စီယမ္္သက္သက္ အားေဆးကိုလည္း ေသာက္သံုးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင့္ခႏၶာကိုယ္သည္ တစ္ၾကိမ္တြင္ ကယ္လ္စီယမ္ပမာဏ ၅၀၀ မီလီဂရမ္ကိုသာ စုပ္ယူႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္သည္ တစ္ရက္ကို ကယ္လ္စီယမ္္ ျဖည့္စြက္အားေဆး ပမာဏအနည္းငယ္ကို အၾကိမ္မ်ားစြာေသာက္ဖုိ႔ လုိအပ္ေကာင္းလုိအပ္ႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ အလြန္အကၽြံေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔။ ကယ္လ္စီယမ္ပမာဏ အမ်ားအျပားေသာက္သံုးျခင္းသည္ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ျပီး ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္တည္ျခင္း ျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ် အႏၱရာယ္တုိးပြားေစသည္။ ထုိ႔ျပင္ သင့္ခႏၶာကိုယ္မွ အစားအေသာက္တြင္ ပါေသာ သံဓါတ္ႏွင္ ဇင့္ စုပ္ယူမႈအားနည္းေစသည္။

အစားအေသာက္၊ အားေဆး ႏွင့္ ေရမွ စုစုေပါင္း ရရွိေသာ ကယ္လ္စီယမ္ ပမာဏသည္ ၂၅၀၀ မီလီဂရမ္ထက္မေက်ာ္ရပါ။ (ေရဘံုဘုိင္ေခါင္းမွ ေရတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေရတစ္လီတာတြင္ ကယ္လ္စီယမ္ ပမာဏ ၁ မွ ၁၃၅ မီလီဂရမ္ၾကားပါရွိသည္။ ေသာက္ေရဘူး တစ္လီတာတြင္ ပ်မ္းမွ် ကယ္လ္စီယမ္၂၀၈ မီလီဂရမ္ ကယ္လ္စီပါရွိသည္။ ေရသန္႔ဘူးမ်ားတြင္ ကယ္လ္စီယမ္ ပမာဏအနည္းငယ္မွ်သာ ပါ၀င္သည္။)

ကယ္လ္စီယမ္ျဖည့္စြက္စာမ်ားသည္ ပံုစံမ်ိဳးစံႏွင့္ လာျပီး အမ်ားဆံုးလာသည္မွာ Calcium citrate ႏွင့္ calcium carbonate တုိ႔ျဖစ္သည္။ Calcium citrate သည္ ခႏၶာကိုယ္မွ အလြယ္ကူဆံုးစုပ္ယူေသာ ပံုစံျဖစ္သည္။

Calcium carbonate သည္ အမ်ားဆံုး ကယ္လ္စီယမ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ၎ကို ကူညီေျဖရွင္းဖုိ႔ အစာေခ်အက္ဆစ္အပို ထပ္မံလုိအပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎ကို အစာႏွင့္တြဲေသာက္သင့္ပါသည္။

Calcium citrate သည္ စုပ္ယူဖုိ႔ အစာေခ်အက္ဆစ္ မလုိအပ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစား တစ္ၾကိမ္ႏွင့္ တစ္ၾကိမ္ၾကားတြင္ ေသာက္သံုးႏိုင္သည္။ အစာေခ်အက္ဆစ္ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ေသာက္သံုးျခင္းသည္လည္း နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ခဲမပါေသာ ကယ္လ္စီယမ္ ျဖည့္စြက္အားေဆးမ်ားကို ရွာပါ။ အရုိးမႈန္႔ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ သႏာၱေက်ာက္ (သို႔) အႏၶဂူေက်ာက္ ပါ၀င္ေသာ အခ်ိဳ ႔ ကယ္လ္စီယမ္အားေဆးမ်ားတြင္ ခဲပမာဏ အနည္းငယ္ပါ၀င္တတ္သည္။ ခဲ သည္ ၾကီးထြားေနေသာ သင့္ကေလးအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။

အျခားကယ္လ္စီယမ္ ရင္းျမစ္မ်ား

အစားအေသာက္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ကယ္လ္စီယမ္ကို မ်ားစြာေသာ မတူညီေသာ အစားအစာႏွင့္ ေသာက္စရာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ မ်ားစြားေသာ အစားအစာရင္းျမစ္မွ ကယ္လ္စီယမ္ စားသံုးရယူျခင္းကိုလည္း ေထာက္ခံထားၾကပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစားအစာ ႏွင့္ ေသာက္စရာမ်ားသည္ ကယ္လ္စီယမ္ ၾကြယ္၀စြာပါ၀င္ပါသည္။

 •     ႏိို႔
 •     ဒိန္ခဲ
 •     ဒိန္ခ်ဥ္
 •     ေရညွိ
 •     အခြံမာသီး ႏွင့္ အေစ့ (pistachio ၊ မက္မြန္မ်ိဳး၀င္ အယ္လ္မြန္သီး၊ ႏွမ္း ၊ သစ္အယ္သီး၊ )
 •     ပဲ
 •     သဖန္းသီး
 •     ပန္းမုန္လာစိမ္း
 •     ကညြတ္
 •     တုိ႔ဖူး
 •     ဒန္ဒယ္လီယြန္အရြက္မ်ား
 •     ကယ္လ္စီယမ္ျဖည့္စြက္ထားေသာ မနက္စာ စီရီယယ္မ်ား
 •     ပဲႏို႔ ႏွင့္ အသီးေဖ်ာ္ရည္အပါအ၀င္ အာဟာရျဖည့္စြက္ထားေသာ ေသာက္စရာမ်ား
 •     ၾကိတ္ထားေသာ ဥအခြံ ။ ဥအခြံကို အမႈန္႔ျဖစ္ေအာင္ၾကိတ္ျပီး အစားအစား ႏွင့္ ေသာက္စရာမ်ားတြင္ ထည့္ႏုိင္သည္။

ဤေဆာင္းပါးကို Mizzima ၏ မိတ္ဘက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။