ကမၻာ့သတင္း

3 days 8 hours ago
8,717 Hits

သမိုင္းဝင္အစည္းအေဝးမ်ား ပယ္ပ်က္ႏိုင္သည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုေသာ အေမရိကန္ဒုတိယသမၼတ မိုက္ပန္႔စ္အား မသိေခါင္းပါးေသာ ႐ူးမိုက္သူဟု ေျမာက္ကိုရီးယားက ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္လိုက္ၿပီးေနာက္ ထရမ့္၏ ယခု...

Subscribe to ကမၻာ့သတင္း