ျပည္တြင္း

32 min 35 sec ago
455 Hits

“ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ဆုတ္မယ့္သေဘာေတာ့ရွိတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ လယ္မူပေလာမွာရွိတဲ႔ ကားေတြကေတာ့ ရွိေနေသးတယ္။ တခ်ိဳ႕ေစာင့္ေနတဲ႔တပ္ေတြေတာ့ ရွိေနေသးတာေပါ့ေနာ္။

Subscribe to ျပည္တြင္း