ေဆာင္းပါး

ေလယာဥ္ကြင္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ဖူးသမွ်ထဲမွာ ခပ္ေသးေသးပါပဲ ။ ခရီးသည္ တစ္ရာ နီးပါးဆံ့တ့ဲ ရိုးရိုးေလယာဥ္ေလးေတြ ဆင္းလို႔ တက္လို႔ အဆင္ေျပသေလာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။

Subscribe to ေဆာင္းပါး