အေတြးအျမင္

လူငယ္ေတြ တနယ္တေက်းထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတြးမိတဲ့အခ်က္က ရြာရဲ႕လူသားအရင္းအျမစ္ေတြ ဆံုးရႈံးရတဲ့သေဘာဆိုတာ မွန္ေပမယ့္ ဒီအထဲက ေလ့လာစူးစမ္းလိုစိတ္ရွိတဲ့လူငယ္ေတြ မ်ားမ်ားရွိႏ...

Subscribe to အေတြးအျမင္