သတင္း

1 hour 12 min ago
334 Hits

"ရွာတာေတာ့ အဓိက မူးယစ္ေဆးဝါးပါ။ မူးယစ္ေဆးမေတြ႔ေပမယ့္ ရွာေဖြတဲ႔အခ်ိန္မွာ တရားမဝင္ ေက်ာက္ေတြ ထားရွိတာေတြ႔တာမို႔ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒနဲ႔ဖမ္းဆီးခဲ႔တာပါ။ ရဲလုပ္ငန္းပါ။"

Subscribe to သတင္း