စိုက္ပ်ဳိး ေပ်ာ္ရႊင္ သိေစခ်င္

Mizzima TV

1 week 1 day ago
20,181 Hits

ၾကက္ေမာက္ပင္ရဲ႕ မူရင္းေဒသကေတာ့ မေလးရွားႏုိင္ငံကပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေစ့ကပ္မ်ဳိးနဲ႕အခြံကြ်တ္မ်ဳိး ဆုိျပီးႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။

Subscribe to စိုက္ပ်ဳိး ေပ်ာ္ရႊင္ သိေစခ်င္