ေဒသႏၱရ

1 week 4 hours ago
4,991 Hits

ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တိုးတက္မႈရရွိဖို႔အတြက္ လုိအပ္တဲ့ အကူအညီေထာက္ပံ့မႈေတြ ဆက္လက္ေပးသြားလိုတဲ့ ဆႏၵရွိပါေၾကာင္း တရုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္က မတ္လ ၁၆ ရက္မွာ ေျပာဆိုလိုက္တယ္လို႔ သိရပါ...

Subscribe to ေဒသႏၱရ