ေဒသႏၱရ

မေလးရွား အစိုးရဝက္​ဘ္​ဆိုက္အခ်ဳိ႕တြင္​ "Don't touch my country, Don't wake m from my sleep" ဟု​​ ေဖာ္​ျပထားၿပီး မ​ေလးရွားအလံအား​​ ေျပာင္​းျပန္​ကိုင္​​ေဆာင္​ထားသည္​့ပံုအား တင္​ထားခဲ့သည္​။

Subscribe to ေဒသႏၱရ