ရသမ်ားနဲ႔ ခရီးစဥ္

Mizzima TV

3 days 7 hours ago
6,983 Hits

ေရႊဘိုၿမိဳ႕ရဲ႕ အေနာက္ဘက္ (၇)မိုင္အကြာမွာ ခ်ည္ထည္လံုခ်ည္ေတြနဲ႕ ေက်ာ္ၾကားတဲ့အရပ္ ရွိပါတယ္။ ဆိပ္ခြန္ရြာလို႔ အမည္တြင္ပါတယ္။

Subscribe to ရသမ်ားနဲ႔ ခရီးစဥ္