က်န္းမာေရး

11 hours 15 min ago
216 Hits

အေဖက ေလငန္းျဖတ္ထားေတာ့ ။ ကၽြန္ေတာ္အဂၤလိပ္လိုေျပာရင္ေတာ့ Stroke ေပါ့ေနာ္။ Stroke ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္ ။

Subscribe to က်န္းမာေရး