က်န္းမာေရး ေဆာင္းပါး

11 hours 52 min ago
4,027 Hits

ေလ့လာသူေတြကေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္မွာ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းနဲ႔ အုပ္ထိန္းမႈပံုစံေတြက ကာလရွည္စားေသာက္မႈ အေလ့အထေတြအတြက္ အေရးပါတဲ့ က႑ကေန ပါ၀င္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Subscribe to က်န္းမာေရး ေဆာင္းပါး