က်န္းမာေရး ေဆာင္းပါး

14 hours 48 min ago
841 Hits

အလက္ဂ်ီလကၡဏာမ်ားသည္ IgE ဆိုသည့္ ပဋိပစၥည္းမ်ား ကိုယ္ခံအားစနစ္မွ ထုတ္လႊတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ျဖစ္ပြား၏။ ထိပဋိပစၥည္းမ်ားသည္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္သာ ဓာတ္ျပဳမႈရွိပါသည္။

Subscribe to က်န္းမာေရး ေဆာင္းပါး