သထံုကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္အား ျပင္ဆင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီး ေျပာၾကား

.

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ ၁၆ ။         ။ ေက်ာင္းျခံစည္း႐ိုးမ်ားမရွိ၍ မသက္ဆုိင္သူမ်ားဝင္ေရာက္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား သုံးစြဲေနဟုဆုိေသာ သထုံကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္အား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စတင္ျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

မတ္လ ၁၅ ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယ အၾကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္ အစည္း အေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္ သထုံျမိဳ႕၊ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား လုံျခဳံေရးအတြက္ ေက်ာင္း၀င္မုခ္ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းေရွ႕ဘက္ မ်က္ႏွာစာအား ျခံစည္းရိုး ကာရံေပးရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသူ (၃၀၀)ဆံ့ အေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီစဥ္ရွိ/မရွိ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၉)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္လင္းထြဋ္က ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ေက်ာင္း၀င္မုခ္ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းေရွ႕ဘက္ မ်က္ႏွာစာသည္ ျခံစည္းရိုး မရွိျခင္းေၾကာင့္ အျမင္မတင့္တယ္ျခင္း မသက္ဆိုင္သူမ်ား ၀င္ထြက္မႈမ်ားရွိျပီး အုပ္စုဖြဲ႔ လာေရာက္ေမွာင္ရိပ္ခိုျခင္း၊   ေက်ာင္းပိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သစ္ပင္မ်ားအား၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးျခင္းအရက္ေသစာမ်ား ၀ိုင္းဖြဲ႔၍ လာေရာက္စားေသာက္တတ္ျခင္း ပင္မ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးခန္းမ်ားသုိ႔ လွည့္လည္၀င္ေရာက္၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား သုံးစြဲျခင္းတုိ႔ကိုမၾကာခဏ ၾကဳံေတြ႔ေနရပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာေဇာ္လင္းထြဋ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာခဲ့သည္။

ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီးက အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိေက်ာင္းမ်ားအား ဘ႑ာေငြခြင့္ျပဳခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါသထံုကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဧျပီလမွစက္တင္ဘာလ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု  ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

"ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(သထုံ) ရဲ႕ ေက်ာင္းအ၀င္မုခ္ဦး ၊ ေက်ာင္းေရွ႕မ်က္ႏွာဘက္ျခမ္း ျခံစည္းရုိးခတ္ျခင္းေပ ၁၀၀၀ RC သံပန္း၊  စတီးပလိတ္အ၀င္တံခါးအပါအ၀င္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၀၀ဦးဆံ့ အိပ္ေဆာင္၂၀၀ေပ ၃၅ေပ RC ႏွစ္ထပ္၊ ေရမီး အပါအ၀င္ထမင္းစားေဆာင္လည္း ၆၀ေပ ၃၀ေပတစ္ထပ္ ႏွစ္လုံး၊ ျပီးရင္ အေဆာင္အ၀င္လမ္း၂၀၀ေပ ၁၂ေပ၈ေပအေဆာင္အ၀င္လမ္းလည္း ပါပါတယ္။ ျပီးရင္ ျပင္ပေရ (၄လက္မ အ၀ီစိ တြင္းဂါလံ( ၁၂၀၀၀)ဆံ့ေျမေအာက္ေရေလွာင္ကန္ ျပီးရင္ ၅.၅Hpရွိတဲ့ Summersible Pump နဲ႔ အေဆာက္အဦး)ျပင္ပ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းဖို႔လို႔ အပါအ၀င္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြကိုေတာ့၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဧျပီလမွစက္တင္ဘာလေျခာက္လ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြနဲ႔ ကြ်န္ေတ္ာတို႔ ဒါေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔လို႔ အတြက္ကုိ ကြ်န္ေတ္ာတို႔စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္" ဟု ေဒါက္တာ မိ်ဳးသိမ္းၾကီးက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

သထံုကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသူ (၃၀၀)ဆံ့ အေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီစဥ္ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းရာတြင္ လတ္တေလာအေနျဖင့္ ၁၀၀ ဆံ့အေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ဟု သိရသည္။

ေဒါက္တာမ်ဴိးသိမ္းႀကီးက " ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသူ ၃၀၀ဆံ့လိုအပ္တယ္လို႔ေတြ႔ရွိရေသာ္လည္းပဲ ကြ်န္ေတ္ာတို႔ အေနနဲ႔ က်န္တဲ့တကၠသိုလ္ ဒီဂရီ ေကာလိပ္ေတြ ၁၃၀ စလုံးအတြက္ကို ကြ်န္ေတ္ာတို႔စာသင္ေဆာင္ေတြ ျပီးရင္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ အိပ္ေဆာင္ေတြ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာေတြ အားကစားရုံေတြ ၊ အားကစားကြင္းေတြ ခန္းမေတြ ဒါေတြ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရတာျဖစ္တဲ့ အတြက္  ေက်ာင္းသူအိပ္ေဆာင္ကိုေတာ့ ၁၀၀ဆ့ံပဲ ေလာေလာဆယ္ လ်ာထားျပီးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ " ဟု ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

သထံုကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္အား ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရ စက္မႈလက္မႈ အထက္တန္းေက်ာင္း ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕၏ ပရ၀ဏ္အတြင္း စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ၊ ၂၀၀၁ တြင္ က်ဳိက္မေရာ ျမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပင္ဆိပ္ေက်းရြာအုပ္စု ေမာ္လျမိဳင္စက္မႈဇုန္အနီးတြင္ ၄င္း၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ၄င္းတကၠသိုလ္အား ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ႏွင့္ ကြာေ၀းေသာမြန္ျပည္နယ္၊  သထုံျမိဳ႕နယ္၊ ေဂါ့ေက်းရြာရွိ ၀ႏၵာမိေတာင္ေျခတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။