ပါရာေဂြး သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ အာဏာရပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အႏိုင္ရ

.

ဧၿပီ ၂၃ ။             ။ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္က က်င္းပခဲ့တဲ့ ပါရာေဂြး သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ လက္ရွိ အာဏာရပါတီ Colorado ပါတီရဲ႕ သမၼတကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ျဖစ္တဲ့ မာရီယို အက္ဘ္ဒို ဘန္နီတက္ဇ္ အႏိုင္ရသြားခဲ့ၿပီး လက္တင္အေမရိကရဲ႕ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ သမၼတသစ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံလိုက္ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သမၼတသစ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံလိုက္ရတဲ့ အက္ဘ္ဒို ဘန္နီတက္ဇ္ ကေတာ့ အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲရလဒ္ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရရွိၿပီး က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ ရလဒ္တစ္ခုနဲ႔ အႏိုင္ရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၎ရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္ သမၼတကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အက္ဖရိန္ အလီဂရီကေတာ့ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲရလဒ္ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ကြန္ဆာေတးဗစ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အက္ဘ္ဒို ဘန္နီတက္ဇ္ကေတာ့ ယခုလို ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရမႈေၾကာင့္ မၾကာမီ ႏႈတ္ထြက္ရေတာ့မယ့္ သမၼတ ဟာရားစီးရိုး ကာတဲစ္ရဲ႕ ေနရာမွာ အစား၀င္ရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတသစ္ ျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ဘန္နီတက္ဇ္ကေတာ့ ၎အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံအတြက္ အေကာင္းဆုံးေပးဆပ္သြားမယ့္အျပင္ ၎အေပၚ မဲမေပးခဲ့ၾကသူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကိုပါ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမယ္လို႔ ကတိျပဳသြားခဲ့ပါတယ္။