တူညီေသာ တန္ျပန္မႈျဖင့္ ၿဗိတိန္သံတမန္ ၂၃ ဦး တစ္ပတ္အတြင္း ႏိုင္ငံမွ ထြက္သြားရန္ ႐ုရွအမိန္႔ထုတ္

.

 

ေမာ္စကို၊ မတ္ ၁၇ ။            ။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ရပ္ကို တူညီေသာ တန္ျပန္မႈျဖင့္ ႐ုရွႏိုင္ငံသည္ ၿဗိတိိန္သံတမန္ ၂၃ ဦးက ျပည္ႏွင္ျခင္းကို မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ အမိန္႔ထုတ္လုိက္သည္။

ၿဗိတိန္ေျမေပၚတြင္ ႐ုရွစပိုင္ေဟာင္းႏွင့္ သမီးျဖစ္သူတို႔ ဓာတုအဆိပ္လုပ္ႀကံခံရျခင္းအေပၚ ႐ုရွအား စြပ္စြဲကာ ၿဗိတိန္က ဆုံးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမ်ားအေပၚ ႐ုရွက ၿဗိတိန္သံတမန္မ်ားအား တစ္ပတ္အတြင္း ႏိုင္ငံအတြင္းမွ ထြက္ခြာရန္ တူညီေသာ တန္ျပန္မႈျဖင့္ တုံ႔ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၎ျပင္ ႐ုရွႏိုင္ငံအတြင္းက ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာလည္ပတ္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းခုိင္းလိုက္သည္။

“ေမာ္စကိုက ၿဗိတိန္သံ႐ုံးက သံတမန္ ၂၃ ဦးကို သံအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္မွ ဆက္လက္ထားရန္ အစိုးရမလိုလားသူမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာၿပီး တစ္ပတ္အတြင္း ထြက္ခြာခုိင္းထားပါတယ္။”ဟု ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီး ဘရစၥတိုးအား သမၼန္ဆင့္ေခၚလိုက္ၿပီးေနာက္ ႐ုရွႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာသည္။

မတ္ ၄ ရက္က ႐ုရွစပိုင္ေဟာင္း လုပ္ႀကံခံရမႈကို ၿဗိတိန္က အေျခအျမစ္မရွိ စြပ္စြဲၿပီး ရန္စသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ တုံ႔ျပန္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အဂၤလန္တြင္ စပိုင္ေဟာင္း ဆာဂ်ီစကီရီပဲလ္ႏွင့္ သမီးျဖစ္သူအား ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ထုတ္လုပ္ဖူးသည့္ အာ႐ုံေၾကာေသဓာတုအဆိပ္ျဖင့္ လုပ္ႀကံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၿဗိတိန္က ႐ုရွအေပၚ အျပစ္ဖို႔ကာ ႐ုရွသံတမန္ ၂၃ ဦးအား တစ္ပတ္အတြင္း ႏိုင္ငံက ႏွင္ထုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားျခင္းျဖစ္သည္။

႐ုရွက ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ရာတြင္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ၿဗိတိန္၏ ယဥ္ေက်းမႈကူးလူးဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ပညာေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိလည္း ရပ္ဆိုင္းပစ္ခုိင္းခဲ့သည္။

“႐ုရွႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီက တရားမဝင္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းရမွာျဖစ္တယ္။”ဟု အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။