ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားတြင္"ေက်းရြာတစ္ရြာ ထုတ္ကုန္တစ္ခု " အဆို ရံႈးနိမ့္

.

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ။                    ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဆင္းရဲေသာျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားတြင္ " ေက်းရြာတစ္ရြာ၊ ထုတ္ကုန္တစ္ခု " အစီအစဥ္အား သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြတစ္ရပ္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အဆို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ယေန႔ ရံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၁)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚထုေမတင္သြင္းသည့္ အဆိုျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဟု သိရသည္။

ယင္းအဆိုကို ယေန႔ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ရက္ေန႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ ရာတြင္ ဆႏၵမဲ ေပးခြင့္ရွိသူေပါင္း ၁၉၄ ဦးအနက္ ေထာက္ခံမဲ ၇၁မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၁၆ မဲ ၊ ၾကားေနမဲ ၇ မဲျဖင့္ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးဦးလွေက်ာ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈတြင္ ဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာ၊နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနသည့္ အေျခအေနကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိသည္ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ “ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈကို အက်ိဳးရွိထိေရာက္စြာ သုံးစြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အတြက္ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းေတြကေနျပီးေတာ့ ေက်းရြာရဲ႕ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေနဆဲ အေျခအေန ၊ ဒီစီမံကိန္းေတြကေန  ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြရဲ႕  စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို   ျမွင့္တင္တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ေရးကို   ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္တဲ့ အေျခအေန နဲ႔ အေျခခံေကာင္းေတြ အေပၚမွာ  စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အေျခအေနမ်ားရွိေနေသးတဲ့အတြက္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ အထက္ပါ  အဆိုကို လႊတ္ေတာ္တြင္မွတ္တမ္းတင္ထားရွိႏိုင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုရွင္ေဒၚထုေမက ၄င္းတင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆိုသည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ကို ဖန္တီးေပးရန္အတြက္ တက္လာသည့္ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္အတြက္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ၄င္းက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအျပီးတြင္ ေျပာသည္။

“ဒီအဆိုကိုမွတ္တမ္းတင္တာနဲ႔ပတ္သတ္ျပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအေနနဲ႔ အရည္အေသြးျမင့္ေအာင္ကၽြန္မတို႔ေဆာင္ရြက္ရမယ္၊ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံေတြ အပါအ၀င္ ေက်းရြာတစ္ရြာထုတ္ကုန္တစ္ခု(One Village One Product)နဲ႔ပတ္သတ္ျပီးေတာ့ တိုးတက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ အမ်ားၾကီးပဲ ရွိတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရေျမသယံဇာတ ကလည္းေကာင္းမြန္တယ္။ ဒါက အလြယ္ဆုံးနည္းလမ္းေတာင္မွ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘူးဆိုလုိ႔ရွိရင္ ဒါ အစိုးရရဲ႕ Capacity(လုပ္ႏိုင္စြမ္း) ေပၚမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ိဳး” အဆိုရွင္ေဒၚထုေမက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရြာေပါင္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိသည့္ အနက္ ထုိရြာအားလုံးတြင္ ေက်းရြာတစ္ရြာ ထုတ္ကုန္တစ္ခု ထုတ္လုပ္ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သို႔ေပမယ့္ ၄င္း၏ အဆုိကို ထုိသုိ႔ ေက်းရြာအားလုံးတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ လြဲမွားျပီး တင္ျပခ့ဲသည္ကို ေတြ႔ရသည္ဟု ေဒၚထုေမက ေျပာခဲ့သည္။