စုိင္ယာတီကာ အေၾကာနာသည္ အႏၱရာယ္ရွိပါသလား

.

ေရးသားသူ Dr. K Zin Thwe
ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ hellosayarwon.

စိုင္ယာတီကာ အေၾကာနာသည္ စိုင္ယာတစ္ အာရုံေၾကာ ဖိမိျခင္း (သို႔) ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ နာက်င္မႈတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ (၎ကို အရပ္ထဲတြင္ ေပါင္တန္းျခင္း၊ အေၾကာညပ္ျခင္းဟုလည္း ေခၚေ၀ၚၾကသည္။) စိုင္ယာတီိကာ အေၾကာနာ သည္ အလြန္နာက်င္ေသာ္လည္း အာရုံေၾကာ အျမဲတမ္း ထိခိုက္ပ်က္စီး ေစသည္အထိေတာ့ ျဖစ္တာ ရွားသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ထုိအေျခအေနသည္ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ ျပန္ေကာင္းသြားတတ္သည္။

ျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ် ျမင့္မားေစေသာ အႏၱရာယ္မ်ား

·        အသက္အရြယ္ ။  ။ အသက္အရြယ္အလုိက္ ေက်ာရိုးမၾကီး ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဥပမာ ။   ။ေက်ာရိုးအဆစ္ျပား ကၽြံျခင္း ႏွင့္ ေက်ာရိုးအတက္ထြက္ျခင္းသည္ စိုင္ယာတီကာ အေၾကာနာ၏ အျဖစ္အမ်ားဆုံး အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

·        အလုပ္အကုိင္ ။   ။ သင့္ခါးကို အလြန္တရာ လိမ္ရေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားသည္ စိုင္ယာတီကာ အေၾကာနာျဖစ္ေစေသာ က႑တြင္ ပါ၀င္ေနသည္။ သို႔ေသာ္  ထုိဆက္ႏြယ္မႈၾကား ေကာက္ခ်က္ခ် သုေတသနမ်ားေတာ့ မရွိေသးပါ။

·        ၾကာရွည္ထုိင္ျခင္း

·        အ၀လြန္ျခင္း

·        ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါ
စိုင္ယာတီကာ အေၾကာနာသည္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျပင္းထန္သလဲ။

အခ်ိဳ ႔ စုိင္ယာတီကာ အေၾကာနာ လကၡဏာမ်ားသည္ ခ်က္ခ်င္း ေဆးကုသမႈ လုိအပ္လွ်င္ ခြဲစိတ္မႈထိ ခံယူဖုိ႔ ျဖစ္လာနုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိအေျခအေနမ်ိဳးသည္ ေတာ္ေတာ္ေလး ရွားပါသည္။ ထုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ပိုပိုဆုိးလာေသာ အာရုံေၾကာ လကၡဏာမ်ား (ေျခေထာက္အားနည္းျခင္း) ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ အာရုံေၾကာ အျမစ္မ်ား ကို ထိခုိက္ေသာ ဆုိးရြားေသာ ေရာဂါ Cauda equine syndrome (၀မ္း ႏွင့္ ဆီး မထိန္းႏိုင္ျခင္း) ။ ေက်ာရိုးကင္ဆာကိ်တ္  (သို႔)  ေရာဂါပိုး၀င္ျခင္းသည္လည္း စုိင္ယာတီကာ အေၾကာနာကို ျဖစ္ေစပါသည္။

သင္ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ။

သာမန္အေၾကာနာသည္ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ ေပ်ာက္သြားေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အကယ္၍ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား မသက္သာလွ်င္ သို႔မဟုတ္ နာက်င္မႈသည္ ပိုျပင္းထန္ျပီး ပုိစိပ္လာလွ်င္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ျပသပါ။

အထူးသျဖင့္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ခ်က္ခ်င္း ေဆးကုသမႈ ခံယူဖုိ႔သင့္သည္။

·        ခါး သို႔မဟုတ္ ေျခေထာက္တြင္  ရုတ္တရက္ ျပင္းထန္ေသာ နာက်င္မႈ ကို ခံစားရျခင္း

·        သင့္ေျခေထာက္တြင္ ထံုက်ဥ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၾကြက္သား အားနည္းျခင္း

·        ယာဥ္တုိက္မႈ ကဲ့သုိ႔ေသာ ျပင္းထန္ေသာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျပီးေနာက္ နာက်င္ျခင္း

·        သင့္ ၀မ္း သို႔မဟုတ္ ဆီး မထိန္းႏုိင္ျခင္း
ကုသမႈႏွင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္မႈ

စုိင္္ယာတီကာ အေၾကာနာကုသမႈသည္ ေရာဂါလကၡဏာထက္ ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းကို အဓိက ဦးတည္ကုသသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ထုိနာက်င္မႈသည္ အခံေရာဂါ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ခြဲစိတ္မႈမပါေသာ ကုသမႈကို အသံုးမ်ားသည္။ သို႔ေသာ္ မခံမရပ္ႏုိင္ေအာင္ ျပင္းထန္ေသာ နာက်င္မႈ ႏွင့္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ခ်ိဳ ႔ယြင္းမႈတုိ႔ ခံစားရလွ်င္ ခြဲစိတ္မႈကို စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

စုိင္ယာတီကာ အေၾကာနာကို ကာကြယ္ႏိုင္သလား။

အခ်ိဳ ႔အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ကာကြယ္၍ မရပါ။ ဥပမာ ။ ။ မေတာ္တဆ ျပဳတ္က်ျခင္း ၊ ေက်ာရိုးအဆစ္ျပား ေရာဂါ၊ ကိုယ္၀န္ေၾကာင့္ ခါးနာျခင္း။

စုိင္ယာတီကာ အေၾကာနာ ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းအားလံုးကို ကာကြယ္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ထုိအႏၱရာယ္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္၊ သင့္ခါးကို ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွိပါသည္။

·        ပစၥည္းမ်ားကို ‘မ’ ေသာအခါ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ျပဳလုပ္ပါ။ ဥပမာ။  ။ ပစၥည္းမ်ားကို မေသာအခါ သင့္ခါးကို မထားပါ။ သင့္တင္ပါးနွင့္ ေျခေထာက္ကို ေကြးပါ။ ပစၥည္းကို ရင္ဘတ္နဲ႔ ကပ္ျပီး ကိုင္ထားပါ။ ဘယ္လိုအေလးခ်ိန္ရွိေသာ ပစၥည္းမဆိုို ဤနည္းသံုးျပီး ‘မ’နုိင္ပါသည္။

·        ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ။ စီးကရက္သည္ ေက်ာရုိးအဆစ္ျပား ပ်က္စီးမႈေရာဂါကို ျဖစ္ေစပါသည္။

·        အခ်ိန္အၾကာၾကီး ထုိင္ျခင္းကို ေရွာင္ပါ။

·        အထိုင္ ၊ အထ ႏွင့္ အိပ္စက္ခ်ိန္တုိ႔တြင္ ကိုယ္ဟန္အေနအထားကို ဂရုစုိုက္ပါ။ ေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္ဟန္အေနအထားသည္ သင့္ခါးတြင္ ဖိအား သက္ေရာက္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။

·        ေန႔စဥ္ ပံုမွန္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါ။ ဤနည္းသည္ သင့္ ေက်ာရိုးကို ေထာက္ပံံံ့ေပးသည့္ ခါး နွင့္ ၀မ္းဗိုက္ၾကြက္သားမ်ားကို သန္မာေစပါသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ စိုင္ယာတီိကာ အေၾကာနာသည္ အနားယူလွ်င္ အခ်ိိန္တစ္ခုအၾကာတြင္ ေပ်ာက္သြားေလ့ရွိသည္။ လူနာအမ်ားစုသည္ ခြဲစိတ္စရာမလုိဘဲ သက္သာသြားသည္။ တစ္၀က္ေလာက္ကမူ ေျခာက္ပတ္အတြင္း ျပန္ေကာင္းသြားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အျမဲ အေကာင္းဘက္က ပဲ ေတြးပါ။ အေကာင္းျမင္စိတ္သည္ သင့္ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ကို ပိုျမန္ေစပါသည္။

ဤေဆာင္းပါးကို Mizzima ၏ မိတ္ဘက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။