ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္အတြက္ ပါ၀င္ကူညီရန္ ကိုလံဘီယာသို႔ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးေရာက္ရွိ

.

ဘုိဂိုတာ၊ ကိုလံဘီယာ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ။         ။ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယိုဂူတာရက္စ္သည္ ကိုလံဘီယာႏုိင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးၾကိဳးပမ္းခ်က္ကို အားေပးကူညီရန္အတြက္ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ကိုလံဘီယာသမၼတ ဟြမ္မန္ႏ်ဴရယ္ဆန္းတို႔စ္က ဂူတာရက္စ္ကို လာေရာက္ၾကိဳဆိုခဲ့ျပီး ကိုလံဘီယာတာ၀န္ရွိသူ မ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

ဂူတာရက္စ္က “ဒါဟာ စည္းလံုးညီညြတ္မႈအတြက္ မစ္ရွင္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါတဲ့ သမိုင္း၀င္ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး ကိုလံဘီယာျပည္သူမ်ား၊ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ကမၻာၾကီးတို႔ စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးအတြက္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဒါ့အျပင္သူက “ကမၻာၾကီးမွာ ပဋိပကၡေတြအသစ္ေတြ ထပ္ခါတလဲလဲေပၚေပါက္လာသလို ပဋိပကၡအေဟာင္းေတြကို လည္း မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးတာကို က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုလံဘီယာႏုိင္ငံရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ဟာ ကမၻာၾကီးအတြက္ အေရးပါျပီး အဓိကက်တဲ့ အမွတ္သညာတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္” ဟုလည္း အေလး ထား ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဂူတာရက္စ္က “ကိုလံဘီယာျပည္သူေတြအားလံုး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကိုလံဘီယာႏုိင္ငံအတြင္းက ျငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အျပည့္အ၀ေထာက္ခံအားေပးရမွာက ကမၻာတစ္၀န္းက ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးရဲ႕ တာ၀န္တစ္ရပ္ လည္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့သည္။

ယခုအခါတြင္ ကိုလံဘီယာႏုိင္ငံ၌ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အရွိန္ျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း သူပုန္ ၁၄၀၀၀ ခန္႔ကို ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္ႏွင့္ ကိုလံဘီယာအစိုးရႏွင့္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ELN တို႔ၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ ပ်က္ျပားသြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးၾကိဳးပမ္းခ်က္ အတြက္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။