ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ျပန္လာသူမ်ားအတြက္ လူ ၁၀ ဦးဆန္႔ မိုးကာတဲ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ လူကယ္ျပန္ စီစဥ္ထား

.

ဓာတ္ပံု - Prof Win Myat Aye facebook

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၈ ။                   ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမည့္ သူမ်ားအတြက္ လူ ၁၀ဦးဆန္႔ မိုးကာ ရြက္ဖ်င္တဲ အလံုးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္   ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀ယ္ယူထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ယင္း မုိးကာရြက္ဖ်င္တဲမ်ားကို ကမာၻ႔ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး မိုးကာတဲတစ္လံုးလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ (၉) သိန္းေက်ာ္ခန္႔ တန္ေၾကးရိွကာ အလ်ား(၁၉ေပ x ၆လက္မ)၊ အနံ(၁၃ေပ x ၃လက္မ)၊ ေခါင္အျမင့္ (၉ေပ x ၇လက္မ) ခန္႔ရိွၿပီး လူဦးေရ ၁၀ ဦး ေနထုိင္ေနႏုိင္သည္ဟု သိရသည္။
 
လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၏ တရား၀င္လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ "ရခုိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေခတၱေနရပ္စြန္႔ခြာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ UEHRD ျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေနအိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္မႈ မၿပီးျပတ္ေသးခ်ိန္၌ ယာယီေနထုိင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ေလမိုးဒဏ္ခံယာယီအေဆာက္အဦမ်ားကို အသင့္ျပင္ဆင္ထားရွိရန္ ၀န္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေနသည္" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

 ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေနအိမ္မ်ားကို Cash For Work (အလုပ္ေပး၊ေငြေပး၊ကိုယ္တိုင္ေဆာက္)အစီအစဥ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ယာယီေနထုိင္ႏိုင္ေရး အတြက္ အဆုိပါမိုးကာတဲမ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ အသင့္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း   ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ လူဦးေပါင္း ၆၅၀၀၀၀ ခန္႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္ဟု ကုလသမဂၢဘက္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းသို႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား  သေဘာတူညီမႈရရိွခဲ့ၿပီး ပထမအသုတ္အေနျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။