ေပၚဦးသန္႔

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ပုလဲၿမိဳ႕နယ္၊ ႏြယ္ေရွာက္ေက်းရြာေနသူ တစ္ဦးက ဦးေက်ာ္ဆန္းအား အဂၤလိပ္စာ မတတ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ရာမွ ထိုသူမွာ ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္က အမႈဖြင့္ခံရေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ံုး၏ အမႈ...

3 years 6 days ago
7,265 Hits