မႏၲေလး ၆ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ အငွားဆိုင္ကယ္ေျပးဆြဲရန္ စီစဥ္

.

 

မႏၲေလး ။           ။ မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ နယ္ေျမဧရိယာ ၆ ျမိဳ႕နယ္အတြင္း အငွားဆိုင္ကယ္တက္စီမ်ားကို ဂိတ္ေနရာမ်ားသတ္မွတ္ကာ ေျပးဆြဲသြားရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျပာပါတယ္။

အငွားဆိုင္ကယ္ေျပးဆြဲေနသူမ်ားကို စနစ္တက်ေျပးဆြဲႏိုင္ရန္နဲ႔သတ္မွတ္ေနရာမ်ားခ်မွတ္ေပးႏိုင္ေရး အတြက္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္၊မြန္းလြဲ ၂ နာရီက မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ အငွားဆိုင္ကယ္ေျပးဆြဲေနသူမ်ားနဲ႔စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတို႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ေတြျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။

မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္း အငွားဆိုင္ကယ္လုပ္ငန္းကို စနစ္တက်မွတ္ပုံတင္ေစျပီး ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကို အစုအဖြဲ႔နဲ႔ေဆာင္ရြက္ေစျပီး ျပည္သူမ်ားရဲ႕သြားလာမႈ လုံျခံဳေခ်ာေမြ႔အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ အခုလိုေတြ႔ဆုံေျပာၾကားျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ဒုတိယ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္က ဆိုပါတယ္။

"မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္းမွာ ဆိုင္ကယ္ေတြကို စနစ္တက် တက္စီအေနျဖင့္ စနစ္တက်ေျပးဆြဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခုလိုစီမံခ်က္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။"လို႔ ဦးရဲမြန္ကေျပာပါတယ္။

လက္ရွိေျပးဆြဲဂိတ္ထိုးေနတဲ႔ေနရာေတြကို နီးစပ္ရာစုဖြဲ႔ျပီး တစ္ဂိတ္ကို ဆိုင္ကယ္ ၁၀ စီးကေန ၂၅ စီးအထိထားရွိဖို႔ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္သလို ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဂိတ္ေတြကို သတ္မွတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီသတ္မွတ္ေပးမယ့္ ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေနရာေတြကေတာ့ ေအာင္ေျမသာစံျမိဳ႕နယ္မွာ ၁၈ ေနရာ၊ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္မွာ ၂၀ ေနရာ၊မဟာေအာင္ေျမျမိဳ႕နယ္မွာ ၁၃ ေနရာ၊ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္မွာ ၁၂ ေနရာ၊ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္မွာ ၁၃ ေနရာနဲ႔အမရပူရျမိဳ႕နယ္မွာ ၆ ေနရတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ဂိတ္ေနရာေတြကိုလည္း ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္း၍ ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာျဖစ္သလို သတ္မွတ္ထားတဲ႔စည္းကမ္းခ်က္ေတြ မလိုက္နာပါကလည္း အေရးယူမႈေတြ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အငွားဆိုင္ကယ္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို တူညီဝတ္စုံမ်ား ဝတ္ဆင္ရမွာျဖစ္သလို ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ နံပါတ္မ်ားသတ္မွတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။တစ္နဲ႔စတဲ႔ နံပါတ္ကို ေအာင္ေျမသာစံျမိဳ႕နယ္၊ႏွစ္နဲ႔စရင္ ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္၊သုံးနဲ႔စရင္ မဟာေအာင္ေျမျမိဳ႕နယ္၊၄နဲ႔စရင္ ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္၊ငါးနဲ႔စရင္ ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္နဲ႔ေျခာက္နဲ႕စရင္ အမရပူရျမိဳ႕နယ္တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီလို ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ နံပါတ္သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းဟာ ျပႆ     နာတစ္စုံတစ္ရာျဖစ္ေပၚလာခဲ႔ပါက အလြယ္တကူ အေရးယူေျဖရွင္းႏိုင္မွာလဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္က"ကၽြန္ေတာ္တို႔ မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွာ ျမိဳ႕နယ္ ၆ ျမိဳ႕နယ္ရွိပါတယ္။ဒီျမိဳ႕နယ္ ၆ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ အခုဆိုရင္ ဆိုင္ကယ္ တက္စီအေနနဲ႔ အားလုံးတစ္ေထာင္ေက်ာ္ေျပးဆြဲေနပါတယ္။အဖြဲ႔ေတြလည္း သီးျခားအဖြဲ႔ေတြဖြဲ႔ျပီးေတာ့ ေျပးဆြဲေနတာေတြရွိပါတယ္။ဒါေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ စနစ္တက်ျဖစ္ေစဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကေန ဦးစီးျပီးေတာ့ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေတြ ျပဳလုပ္ေပးမယ္။ဒီအဖြဲ႔ေတြကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ေျပးဆြဲဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္။ ဘာလို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီလိုလုပ္ရလဲဆိုရင္ေတာ့ ယေန႔ေခတ္ကာလဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမိဳ႕ေတာ္လုံျခံဳေရးအတြက္ အဓိကအေရးပါတာကို ျမိဳ႕ေတာ္အတြင္းမွာ သြားလာေနတဲ႔ ခရီးသြားျပည္သူေတြရဲ႕ သြားလာမႈအဆင္ေျပေစေရးမွာ လုံျခံမႈကလည္း အဓိက အခန္းက႑က ပါပါတယ္။" ဟု ဆိုသည္။

" ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုလိုစနစ္တက် လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေတြလုပ္ေပးမယ္။သတ္မွတ္ဝတ္စုံေတြ တူညီစြာနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒအရ က်ြန္ေတာ္တို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ဦးထုပ္ေတြ ဆိုင္ကယ္မွာပါမယ့္ တပ္ဆင္ရမယ္႔ ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြအားလုံး စနစ္တက်နဲ႔ေျပးဆြဲဖို႔ ဒါျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆိုင္ကယ္ တက္စီ လက္ရွိအေနအထားမွာဆို တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုရင္ အဆင္ေျပသလို ဝင္ေရာက္ဆြဲေနတဲ႔ တက္စီ ဆိုင္ကယ္ေတြရွိပါတယ္။တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းကိုပဲ တစ္စိုက္မတ္မတ္လုပ္ေနတဲ႔ အျမဲလုပ္ေနတဲ႔ တက္စီယာဥ္ေမာင္းေတြရွိပါတယ္။အဲဒီမွာ ခရီးသြားျပည္သူေတြနဲ႔ လက္ရွိေျမျပင္မွာ အခ်ိဳ႕မလိုလားအပ္တဲ႔ ျပႆ     နာေတြျဖစ္ပါတယ္။အျမဲတစ္ေစ ဆိုင္ကယ္တစ္စီမဆြဲဲဘဲနဲ႔ ရံဖန္ရံခါမွဆြဲတဲ႔သူေတြအေနနဲ႔ တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ဖို႔အတြက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြအတြက္ အခြင့္ေကာင္း ရေနတာေတြ႔ရပါတယ္။အခ်ိဳ႕ခရီးသြားေတြ တစ္ဦးတည္း၊  တစ္ေယာက္တည္း ခရီးသြားတဲ႔အခ်ိန္မွာ ဆိုင္ကယ္တက္စီကို အသုံးျပဳခ်င္ေပမယ့္ သူတို႔အတြက္ အသက္အႏၲရာယ္လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈအတြက္ တစ္ခ်ိဳ႕အသုံးမျပဳတာေတြ႔ပါတယ္။"လို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျပာပါတယ္။

အငွားဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္သူမ်ားအေနနဲ႔ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊စီမံေရးရာဌာန၊အေႏွးယာဥ္ဌာနခြဲမွာ အငွားဆိုင္ကယ္လုပ္ငန္း လိုင္စင္ တစ္ဦးခ်င္း မွတ္ပုံတင္ေလ်ွာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ႔အခ်က္အလက္ေတြကေတာ့ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ မူရင္းနဲ႔မိတၲဴ  ၂ ေစာင္၊ယာဥ္လိုင္စင္ မူရင္းနဲ႔မိတၲဴ  ၂ ေစာင္၊ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရး ကတ္ မူရင္းနဲ႔မိတၲဴ  ၂ ေစာင္၊ အငွားဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္တဲ႔သူ ေနထိုင္တဲ႔ မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္း ရပ္ကြက္က ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရဲ႕ ေနထိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္၊လိုင္စင္ ဓါတ္ပုံ ၅ ပုံနဲ႔ဘီးလိမ့္ခြန္ မူရင္းနဲ႔ မိတၲဴ ၂ ေစာင္တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။