NEWS FLASH:  မင္းဘူးၿမိဳ႕အနီး တပ္မေတာ္တိုက္ေလယာဥ္ ပ်က္က်

YOPE ရုပ္/သံ Mizzima English

လူငယ္နဲ႔ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပ -၂

.

 

အရင္တစ္ပတ္က ေဆြးေႏြးခဲ့တာေလး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားပါ့မယ္။

    အရင္တစ္ပတ္တုန္းကေတာ့ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပကုိ လူငယ္ေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ အဓိကထား ဖတ္ရႈလာၾကသလဲဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ အေျဖရွာခဲ့ပါတယ္။

     ကမၻာႀကီးရဲ႕ ရုပ္၀တၳဳမ်ား အလ်င္အျမန္ ျဖစ္ေပၚေပါက္ကြဲလာေနတာနဲ႔အမွ် အဲဒီျဖစ္ေပၚလာေနမႈေတြအေပၚ ဘ၀ကို တင္ထားရတဲ့လူငယ္ေတြဟာ ေလးပင္ၿပီး အခ်ိန္ယူဖတ္ရႈရမယ့္စာေပေတြကို ခဏဖယ္ထားၿပီး လြယ္လြယ္နဲ႔နားလည္ႏိုင္တဲ့ အလ်င္အျမန္ဖတ္ရႈလို႔လည္းရၿပီး ဘ၀ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ခ်က္ခ်င္းဖန္တီးေပးနိုင္တယ္လို႔ ထင္ေယာင္မွားဖြယ္ရွိတဲ့ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပကို အားကိုးလာၾကရတဲ့အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ဒီကေန႔ေတာ့ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပရဲ႕ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈတခ်ိဳ႕ကို ဆက္ၿပီးေဆြးေႏြးမွာပါ။

     ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပဟာ တိုတိုနဲ႔လုိရင္းကိုပဲ ဦးစားေပးတာျဖစ္လို႔ လတ္တေလာ ကိုယ္နဲ႔ လက္လွမ္းမီွတဲ့စာေပျဖစ္တာေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက အေျခအျမစ္က်က် နက္နဲသိပ္သည္းမႈအသိကိုေတာ့ မေပးႏိုင္ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက စာေပတစ္ခုရဲ႕ ၾသဇာကို အခ်ိန္ၾကာၾကာ ရယူထားနိုင္တဲ့စာေပ မဟုတ္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပကေပးတဲ့ အမွန္တရားဆိုတာ ၾကာၾကာမခံပါဘူး။ ေလးနက္မႈမရွိပါဘူး။ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပဆိုတာ စာဖတ္သူရဲ႕ ေတြးေခၚမႈကို တြန္းမတင္ႏိုင္ဘူ။ စာဖတ္သူဖတ္ခ်င္သိခ်င္ရယူခ်င္တဲ့ဆႏၵကို ရုတ္တရက္ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္ ေက်နပ္ေအာင္ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ကိုပဲ ရည္ရြယ္တဲ့စာေပျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပကုိ  စာဖတ္သူ ေနာက္ၿမီးဆြဲစာေပလို႔လည္းေခၚလို႔ရပါတယ္။

   စာဖတ္သူကို သေဘာတရားအရ ဦးေဆာင္မႈမေပးႏိုင္ပါဘူး။ စာဖတ္သူေတြ ဘယ္ဟာကို အာရံုက်ေနသလဲ။ အဲဒီ အာရုံက်မႈကိုပဲ ျဖည့္ေပးတဲ့သေဘာပါပဲ။ စာဖတ္သူရဲ႕လတ္တေလာဆႏၵကိုပဲ ျဖည့္ေပးတဲ့သေဘာပါပဲ။ စာဖတ္သူေတြ ဘာကို အာရံုကိုင္းညႊတ္ေနသလဲ။ အဲဒီကိုင္းညႊတ္ကို လိုက္ေရးတဲ့သေဘာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေရတိုသေဘာေဆာင္ၿပီး မေလးနက္တဲ့သေဘာ ျဖစ္ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပဟာ ၾကာရွည္မခံပဲ အျခား ဆူလြယ္နပ္လြယ္အမ်ိဳးအစားအသစ္ကို ထပ္ၿပီး ဖန္တီးရျပန္ပါတယ္။ သည့္ထက္ ၿပိဳးျပက္တယ္လို႔ထင္ရတဲ့စာေပကို ထပ္ထြင္ရျပန္ပါတယ္။ ဒါမွသာ စာဖတ္သူေတြကို ထပ္မံဆြဲေဆာင္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

   ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေဟာ စာဖတ္သူကို မဦးေဆာင္ပါဘူး။ စာဖတ္သူကပဲ ဦးေဆာင္ပါတယ္။ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပဟာ မေလးနက္ပါဘူး။ ေရတိုသေဘာေဆာင္ပါတယ္။ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္ျဖစ္တာကလြဲၿပီး မတည္ၿငိမ္ႏိုင္ပါဘူး။

     ဒီေတာ့ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပက စာဖတ္သူကို စိတ္အာဟာရျဖည့္ဆည္းေပးတာ စိတ္အစာေကၽြးဖို႔ႀကိဳးစားတာ စာဖတ္သူေနာက္ကလိုက္တဲ့ စာဖတ္သူ ေနာက္ၿမီးဆြဲစာေပျဖစ္လာရေတာ့တာေပါ့။ စာဖတ္သူေတြ ဘယ္လိုအစာမ်ိဳးစားသင့္တယ္၊ ဘယ္လိုအစာမ်ိဳးမွသာ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္မယ္ အစရွိတဲ့ အေတြးအေခၚအရ ေရြးခ်ယ္မႈအရ ဦးေဆာင္မႈေပးတာမ်ိဳး မလုပ္နိုင္ဘဲ ေရရွည္မွာ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္သည္ မညီညြတ္သည္ကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားပဲ လတ္တေလာ စားခ်င္သည့္အစာမ်ိဳးကိုသာ ျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့သေဘာမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ်တဲ့သေဘာ၊ ဟင္းစားကိုသာေပးၿပီး ကြန္ခ်က္ကို မျပႏိုင္တဲ့သေဘာဟာ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပရဲ႕ အႏွစ္သာရပါပဲ။

လူငယ္ေတြကို က်ေနာ္ ေမးပါရေစ။

      ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္နိုင္တဲ့ အႏွစ္သာရအရ ပါးလႊာတဲ့ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဘ၀တစ္ခုလံုးအတြက္ ကာမိပါရဲ႕လား။ က်ေနာ္တို႔ဘ၀တစ္ခုလံုးအတြက္ တကယ္ခိုင္မာေလးနက္တဲ့အသိကို ေပးနိုင္ပါရဲ႕လား။ စဥ္းစားဆင္ျခင္သိဆိုတဲ့ ၀ိဘဇၨအလုပ္ကုိ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစနိုင္ပါရဲ႕လား။ က်ေနာ္တို႔ဘ၀တစ္ခုလံုးရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ဘယ္လိုေနရာမ်ိဳးမွာ ခ်ရမယ္ဆိုတာ လမ္းညႊန္ႏိုင္ပါရဲ႕လား။

     ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပဟာ အမယ္ဘုတ္ကဲ့သူ႔ခ်ည္ခင္လိုျဖစ္ေနတဲ့ လူ႔ဘ၀ႀကီးတစ္ခုလံုးအတြက္ အေျဖမွန္ကို ေပးႏိုင္ပါရဲ႕လား။ လတ္တေလာ စိတ္အာသာေျဖယံုအတြက္အေပၚမွာသာ စိုက္ထူလိုက္တာျဖစ္လို႔ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပဟာ ရႈပ္ေတြးေနတဲ့ လူ႔ဘ၀ခ်ည္ခင္ကို ျဖည္မယ္ဆိုရင္ အဆံုးအထိ ေရာက္ေအာင္ျဖည္ႏိုင္ပါရဲ႕လား။ စဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္ပါတယ္။

      ဥပမာ လူငယ္တစ္ေယာက္ဟာ စာေမးပြဲတစ္ခုေျဖေတာ့မယ္ဆိုရင္ တစ္ပြဲတိုးေမးခြန္းစာအုပ္ေတြကိုပဲ အားကိုးၿပီးေျဖဖို႔ႀကိဳးစားျခင္းဟာ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပကို အားကိုးမိတဲ့သေဘာပါပဲ။ အေျခအျမစ္က်က် အဖက္ဖက္က ေက်ညက္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေလ့က်က္ထားျခင္းကို ျငင္းပယ္တဲ့ အားမကုိးတဲ့ အေျခခံမက်တဲ့သေဘာဟာ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပကို အားကိုးျခင္း သေဘာတရားေတြပါပဲ။

       ဒါေၾကာင့္မို႔ လူငယ္ေတြဟာ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပေတြအေပၚ သံုးသပ္သင့္ပါတယ္။ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပေတြထဲက အက်ိဳးအပဲ့ အပိုင္းအစ စာေပအမ်ိဳးအစားတခ်ိဳ႕ေလာက္နဲ႔ မတင္းတိမ္ေစခ်င္ပါဘူး။ မေက်နပ္ေစခ်င္ပါဘူး။

      အခုဆိုရင္ လူငယ္တခ်ိဳ႕ဟာ အဲသလုိ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပရဲ႕ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္စာတုိေပစ အပိုင္းပိုင္းအျပတ္ျပတ္တခ်ိဳ႕ေလာက္ကိုပဲ အထင္ႀကီးအားက် ေက်နပ္ၿပီး တုပေရးသားျခင္းျဖင့္ ဂုဏ္ျမင့္လွၿပီ ဂုဏ္ရွိလွၿပီထင္ေနတတ္ၾကၿပီး အဲဒီေရာက္တဲ့ေနရာမွာပဲ ရပ္တန္႔ေနၾကတာလည္း ေတြ႕ၾကရပါတယ္။ လတ္တေလာ အသစ္အတု၊ ၿပိဳးျပက္မႈအတုကိုပဲ ၿပီးျပည့္စံုလွၿပီအထင္နဲ႔ အႏွစ္သာရရွိတဲ့စာေပနဲ႔ ဘ၀ရဲ႕ အဓိကက်တဲ့အရာေတြအေၾကာင္းေရးထားတဲ့စာေပေတြကို အထင္မႀကီးႏိုင္ မေလးနက္ႏိုင္ျဖစ္ၾကရတာ ေတြ႕ၾကရပါတယ္။ ဒါဟာ စိတ္ပူပန္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။

      ဒါေၾကာင့္မို႔ လူငယ္ေတြဟာ ကိုယ္နဲ႔လက္တစ္ကမ္းအကြာကရပ္ၿပီး ကိုယ့္ကို ၿပိဳးျပိဳးျပက္ျပက္လုပ္ျပေနတဲ့ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပေတြကိုျမင္ေအာင္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ ၿပိဳးျပက္တုိင္း ေရႊမဟုတ္ဘူးဆိုတာ သံုးသပ္သင့္ပါတယ္။ ဘ၀ရဲ႕ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းတဲ့အခါ ဘ၀ရဲ႕လိုအပ္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈေတြကို ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပေလာက္နဲ႔ေတာ့ ေက်နပ္မေနၾကပါနဲ႔။ အဲဒီ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပေတြထဲမွာပဲ ရြာလည္မေနၾကပါနဲ႔။ အဲဒီ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပမိ်ဳးဖတ္ၿပီး လက္မ ေထာင္မေနၾကပါနဲ႔။ အဲဒီဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပႏြံထဲမွာပဲ ရပ္တန္႔က်ဆံုးေအာင္ မလုပ္ၾကဖို႔ ေဆာ္ၾသအႀကံျပဳလိုက္ပါတယ္။

လူငယ္ေတြ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပႏြံထဲက လြတ္ေအာင္ထြက္ရပ္နိုင္ၾကပါေစ။

လူငယ္တိုင္းရဲ႕မိုးေကာင္းကင္ ျဖဴစင္လွပနိုင္ၾကပါေစ။     ။

လူငယ္နဲ႔ ဆူလြယ္နပ္လြယ္စာေပ (၁ )အျပည့္အစံု - http://mizzimaburmese.com/article/35615