စင္ကာပူတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မလိုဘဲ သမၼတ တင္ေျမႇာက္ရေတာ့ဖြယ္ အျဖစ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား မေက်မခ်မ္း ျဖစ္ေန

.

စင္ကာပူ၊ စက္တင္ဘာ ၁၂ ။            ။ စင္ကာပူ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ ဦးေသွ်ာင္ကို ေရြးေကာက္ခြင့္ မရွိေတာ့ဘဲ တင္ေျမႇာက္ရေတာ့မည့္ အေျခအေန ဆိုက္ေနျခင္းေၾကာင့္ စိတ္မေက်မနပ္ ျဖစ္ၾကလ်က္ရွိသည္။

စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ သင့္ေတာ္သည့္ အရည္အခ်င္းရွိ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွာ တစ္ဦးတည္း ရွိေတာ့ပုံရျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္စရာ မလိုဘဲ သမၼတ တင္ေျမႇာက္ေတာ့ရမည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။

စင္ကာပူ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌေဟာင္းျဖစ္သူ  မြတ္စလင္ မေလး လူနည္းစုအသိုင္းအဝိုင္းမွ ဟာလီမက္ရွ္ ယာေကာ့ဘ္က ဂုဏ္ထူးေဆာင္ သမၼတရာထူးအတြက္ တစ္ဦးတည္းေသာ အရည္အခ်င္းမွီ သမၼတေလာင္း ျဖစ္ေနသည္။

၎အေနျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ တရားဝင္အမည္စာရင္း တင္သြင္းျဖစ္ၿပီဆိုပါက ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး အမ်ိဳးသမီး သမၼတအျဖစ္သို႔ တက္လွမ္းရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရန္ တင္းက်ပ္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိ၍ အျခားယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ရွင္၏ ပယ္ခ်ျခင္း ခံရသျဖင့္ အသက္ ၆၃ ႏွစ္အရြယ္ ယာေကာ့ဘ္တစ္ေယာက္သာ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ရွိေနေတာ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လူဦးေရ ၅ ဒႆ ၅ သန္း ရွိေသာ ခ်မ္းသာသည့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ဂူဏ္ထူးေဆာင္ ရာထူးတစ္ခုျဖစ္သည့္ သမၼတေနရာအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္လိုသူ ငါးဦးရွိခဲ့သည္။

ထိုငါးဦးအနက္ ႏွစ္ဦးမွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ သမၼတသည္ လူနည္းစုမေလးအသိုင္းအဝိုင္းမွ ျဖစ္ရမည္ဆိုေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီဘဲ က်န္မေလးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦးမွာလည္း ၎တို႔၏ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းက အေသးစားမ်ားသာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီမႈ မရွိၾကျခင္းပဲ ျဖစ္သည္။

"အဲဒီ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲတရားမွ်တမႈ၊ စင္ကာပူရဲ႕စံတန္ဖိုး စတာေတြအတြက္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားတိုင္း စိတ္မေက်မနပ္ ျဖစ္ရတယ္။ ဒါေတြက ႏိုင္ငံေရးပန္းတိုင္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ တရြတ္ဆြဲေနတာပဲ ျဖစ္တယ္။"ဟု စာေရးဆရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသုံးသပ္သူ ဆက္ဒ္ဟားေသာမတ္စ္က ေအအက္ဖ္ပီသို႔ ေျပာသည္။

ယခု ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေဖ့ဘုတ္ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိေနသည္။

"ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသား တစ္ဦးအေနနဲ႔ တကယ္ပဲ ရွက္စရာေကာင္းတယ္။"ဟု ဟူစိန္ရွမ္ဆူဒင္ဆိုသူက ေရးသားခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေရြးေကာက္ပြဲ မလိုေတာ့ဘဲ သမၼတ တင္ေျမႇာက္ရေတာ့မည့္ အေျခအေနဆိုက္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ကာ အစိုးရဖက္က တစ္စုံတစ္ရာ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပ။