ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

.

ေဒၚခင္ခင္ႀကိဳင္
လူ႕ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံမည့္မဲဆႏၵနယ္ - တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕

ရည္ရြယ္ခ်က္

ေရြးေကာက္ပြဲကိုပါဝင္ျဖစ္တာက အမ်ိဳးသမီးေတြမ်ားမ်ား ပါဝင္လာဖုိ႔ရယ္ ကိုယ့္ရပ္ရြာေဒသေတြက အမ်ိဳးသမီးေလးေတြကို ငါတို႔လည္းဒီလိုပဲရဲရဲဝံ့ဝ့ံ လုပ္ရဲကိုင္ရဲတဲ့ အေတြးေတြ ရွိေစခ်င္တဲ့အေတြး ရယ္။ ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြကို သူတို႔စြမ္းေဆာင္ရမယ့္ဟာေတြ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္တာေတြကို ေရွ႕ကေနလမ္းညႊန္မယ္ ဦးေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ပါဝင္ခဲ့တာပါ။

ေရြးခ်ယ္ခံအမတ္ျဖစ္ရင္ ဘာလုပ္မလဲ

လႊတ္ေတာ္ထဲကို အန္တီတကယ္လို႔ေရာက္သြားခဲ့မယ္ဆိုရင္ လယ္ယာေျမကိစၥေတြ၊ အလုပ္သမားအေရးေတြ ၊ေက်ာင္းသားေတြေတာင္းဆိုေနတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကိုေရွ႕ကေန ၿပီးေတာ့ေထာက္ခံ ၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္တာ ေတြေျပာင္းလဲႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ အန္တီဝင္ၿပိဳင္ခဲ့တာပါ။ လႊတ္ေတာ္ထဲကိုသာ အမ်ိဳးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရာက္ရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲကၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူဝါဒေတြမွာလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြပါရင္ ေျပေလ်ာ့မႈေတြသက္ေတာင့္သက္သာရွိမယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အခုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးတယ္ဆိုရင္လည္း အမ်ိဳးသားေတြမ်ားတယ္။ အဲ့ေတာ့သူတို႔က တင္းမာမႈေတြမ်ား တယ္လုိ႔ အန္တီ့အေနနဲ႔ထင္ပါတယ္။ အန္တီတို႔ေတာင္မွ အခုပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ ေခတ္ေရာက္လာမွ သင္တန္း ေတြတက္ေတာ့ Women Leadership ေပါ့ေနာ္ သင္တန္းေတြတက္တဲ့အတြက္ အန္တီတုိ႔မွာကိုယ္ဆံုးရံႈးခဲ့တဲ့ ကိုယ့္အခြင့္အေရးေတြ ရသင့္ရထိုင္တဲ့အခြင့္အေရးေတြကို သိလာရတယ္။ အန္တီတို႔သိသလို အမ်ိဳးသမီးေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားေပါ့ေနာ္ ေက်းလက္ေနအမ်ိဳးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ပိုၿပီးဖြံ႔ၿဖိဳးေစခ်င္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕အခြင့္အ ေရးေတြက ၿမိဳ႕လူထုထက္ကို ေတာမွာေနတဲ့အမ်ိဳးသမီးထုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အခြင့္အေရးဆံုးရႈံးေန တယ္လို႔ အန္တီခံစားရပါတယ္။

နန္းဟြမ္ခမ္း
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (က်ားျဖဴပါတီ)
၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံမည့္မဲဆႏၵနယ္ - ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္

ရည္ရြယ္ခ်က္

အစ္မတို႔အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမွာ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ရင္ေဘာင္တန္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ အစ္မတို႔အေနနဲ႔ ကိုယ္တတ္ထားတဲ့ အတတ္ပညာေတြနဲ႔ သိနားလည္ထား တာေတြကို ျပန္ၿပီအသံုးခ်ခ်င္တယ္။ ကိုယ္လည္း တတ္ႏိုင္သေလာက္ ႏိုင္ငံေရးမွာပါဝင္လႈပ္ရွားမယ္ဆိုတဲ့ ယူဆမႈနဲ႔ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့တာပါ။

ေရြးခ်ယ္ခံအမတ္ျဖစ္ရင္ ဘာလုပ္မလဲ

အဲ့ဒီလႊတ္ေတာ္ကို ေရာက္သြားၿပီဆိုရင္လည္း အမ်ိဳး သမီးေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြသာ လႊတ္ ေတာ္ထဲမွာ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားမ်ား ဝင္ႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့တကယ္လို႔လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဥပေဒျပဳေရးက႑ထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြအမ်ားဆံုးပါဝင္လာတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ပတ္သက္တာေရာ လူသားအားလံုးနဲ႔သင့္ေလ်ာ္ တဲ့ဥပေဒကို ပိုၿပီးေရးဆြဲႏိုင္ မယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ကၽြန္မလႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္သြားလို႔ရွိရင္ အမ်ိဳး သမီးေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြ ေနာက္အမ်ိဳးသမီးေတြ ဒီထက္မကပိုမိုပါဝင္လာႏိုင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြမွာ ေပါ့ အဲ့လိုမ်ိဳး ပါဝင္လာႏိုင္ဖုိ႔ မူတည္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားသြားမယ္လုိ႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ႏြယ္နီဦး
အမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး၊ မႏၱေလးတိုင္း)
၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံမည့္မဲဆႏၵနယ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္

ရည္ရြယ္ခ်က္

အစ္မတစ္ေယာက္စာအျမင္ကိုေျပာရရင္ေတာ့ အစ္မက ၂၀၁၀ ေလာက္ကတည္းက ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္ ဘဂၤ လားနဲ႔ သတ္မွတ္တဲ့ကိစၥကို အစ္မသိပ္အခဲမေက်ခဲ့ဘူး။ ပုဂၢလိကခံစားခ်က္ကိုေျပာျပတာေနာ္။ ကာလကန္႔သတ္ခ်က္ဥပေဒအရ ျပန္ၿပီးအယူခံယူပိုင္ခြင့္ရွိခဲ့ဦးမယ္ဆိုရင္ ျပန္ဝင္ခြင့္ရဖုိ႔အတြက္တင္ခ်င္တယ္။ ပါတီရဲ႕မူဝါဒ အရဆိုရင္ေတာ့ ပါတီကအဓိကစီးပြားေရးကို သြားလိမ့္မယ္။ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ဆရာတို႔ ကေန အျပင္ပိုင္းကေန Economic Policy ကေန ရေအာင္ဆြဲထုတ္သြားမယ္လုိ႔ေျပာပါတယ္။

ေရြးခ်ယ္ခံအမတ္ျဖစ္ရင္ ဘာလုပ္မလဲ

ဘာလုပ္ေပးမလဲဆို ေစာေစာကေျပာတဲ့ ပါတီရဲ႕ညႊန္ၾကားခ်က္၊ ပါတီရပ္တည္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီေပါ့ အစ္မၿမိဳ႕နယ္ မွာရွိတဲ့ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ရမွာေပါ့။ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြေတြ လုိက္ေကာက္ရမယ္။ အလႊာဘယ္ႏွခုေလာက္ရွိမလဲေပါ့ေနာ္။ ဝင္ေငြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အလႊာကိုခြဲေမးမလား။ အတတ္ပညာနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးအလႊာကို ခြဲေမးမလားေပါ့ေနာ္။ သူ႔အလႊာအုပ္စုနဲ႔သူ ခြဲၿပီးေတာ့ survey ေကာက္ရမယ္။ ၿပီးရင္ ဘယ္ဟာ ေတြက ဝင္ေငြေကာင္းတာ၊ ဝင္ေငြမေကာင္းေတာ့တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ၊ တစ္ခ်ိန္ကဝင္ေငြအရမ္းေကာင္းခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေတြရွိမယ္။

ဘာလို႔ဒီလိုျဖစ္သြားလဲဆုိတာေတြကို survey ေကာက္ရမယ္။ ၿပီးရင္ပါတီကို အၿမဲတမ္းတင္ ျပရမယ္။ တင္ျပၿပီးေတာ့ ကိုယ္တာဝန္ယူထားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အစ္မတို႔တာဝန္ယူရမွာေပါ့။ အစ္ မၾကားဖူးတာတစ္ခုဆိုရင္ စကၤာပူမွာ လုပ္ငန္းတစ္ခုပိတ္သိမ္းမယ္ဆိုရင္ေတာင္ အစိုးရကလာၿပီးေမးတယ္။ ဘာအဆင္မေျပလုိ႔တုန္း၊ ဘာေျဖရွင္းေပးရမလဲ။ ဘာမ်ားလိုအပ္သလဲ အဲ့ဒါသူတို႔အၿမဲတမ္းေမး တယ္ေပါ့ေနာ္။ မသင့္ေတာ္ မေလ်ာ္ကန္တဲ့ၿပိဳင္ဘက္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္သလား။ တိုင္းျပည္ရဲ႕အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တစ္ခုခုကို သူခံစားရသလားေပါ့ေနာ္။ ဒါေတြအားလံုးကို ထည့္ၿပီးေမးတယ္လို႔ၾကားဖူးတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာလည္း စီပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေသးေသးႀကီးႀကီးပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ေနာ္ ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြရွိတုန္း။ ဘာေတြႀကံဳေတြ႔ေန ရတုန္း။ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မလား။ အဲ့လိုေပါ့ကိုယ္ခ်င္းစာမႈတစ္ခုနဲ႔ အမ်ားႀကီးအက်ိဳးျပဳေပးႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ေဒၚနန္းမြန္းစိန္
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖဲ႔ြခ်ဳပ္ (က်ားေခါင္းပါတီ)
၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံမည့္မဲဆႏၵနယ္ - ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)

ရည္ရြယ္ခ်က္

ဘာလို႔ၿပိဳင္ျဖစ္လဲဆိုေတာ့ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေတြရွိတယ္ေလ။  ၿပီးက်ေတာ့နယ္ေျမအေနအထားက ဝကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း ျဖစ္ေနေတာ့ အဲ့မွာရွိေနတဲ့ ကၽြန္မတု္ိ႔ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ မဲထည့္ခြင့္ အခြင့္အေရးအတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တာျဖစ္တယ္။ ရွမ္းမွာလဲ ရွမ္းပါတီႏွစ္ခုရွိတယ္ေလ။ က်ားျဖဴပါတီေပါ့ ရွမ္းဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ သူတို႔ကလည္းသူတို႔ မူဝါဒနဲ႔သူတို႔လမ္း စဥ္နဲ႔သူတို႔ရွိတယ္။ ကၽြန္မ တို႔က်ားေခါင္းပါတီကလည္း ကၽြန္မတို႔မူဝါဒနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ကၽြန္မတို႔ လမ္းစဥ္ရွိ္တယ္။ အဲ့ဒီပါတီႏွစ္ခုမတူဘူးဆိုေတာ့ အဲ့ဒီကေဒသခံရွမ္းတိုင္းရင္းသားေတြက ဘယ္မူဝါဒကိုသြား ခ်င္လဲဆို သူတို႔အေနနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရေအာင္လုိ႔ပါ။

ေရြးခ်ယ္ခံအမတ္ျဖစ္ရင္ ဘာလုပ္မလဲ

ကၽြန္မတုိ႔ကျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုေတာ့ ျပည္နယ္မွာပဲ ျပည္နယ္အတြက္ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ မရေသးတဲ့ဟာေတြကို တစ္တပ္တစ္ အား စနစ္တက်စီစဥ္ထားတာေတြရွိတယ္။ အဲ့ထဲေရာက္ သြားရင္ ဘာလုပ္မယ္ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့ေနာ္ ေအာင္ျမင္တာ မေအာင္ျမင္တာထက္ ကၽြန္မအပိုင္းကေတာ့ ကၽြန္မေကာင္းေကာင္းျပင္ဆင္ထားတာရွိပါတယ္။

ေနာ္လူဒီး
လူမ်ဳိးေပါင္းစံုဒီမိုကေရစီ (ကယားၿပည္နယ္)
၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံမည့္မဲဆႏၵနယ္ - ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕မဲဆႏၵနယ္

ရည္ရြယ္ခ်က္

ကြ်န္မတို႔ၿပည္နယ္မွာက အဓိက အမ်ဳိးသမီးေတြလည္းမရွိဘူး ဝင္ၿပိဳင္တဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြလည္း အားနည္းတယ္ ၿပီးေတာ့ ကြ်န္မတို႔ေဒသမွာက ဝင္ဖုိ႔ကိုယ္စားလွယ္သိပ္ကို မရွိဘူးေပါ့ေနာ္ ကြ်န္မတို႔ၿပည္နယ္ တကယ္ရပ္တည္ၿပီးေတာ့ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ပါတီလည္း မရွိဘူး နည္းသေလာက္ၿဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရၿခင္းၿဖစ္တယ္

ေရြးခ်ယ္ခံအမတ္ျဖစ္ရင္ ဘာလုပ္မလဲ

ကြ်န္မတကယ္လို႔ အေရြးခံရမယ္ဆိုရင္ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ ကြ်န္မအခုဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မဲ့မဲဆႏၵနယ္က ပညာေရးက အရမ္းအားနည္းတယ္ ပညာေရးေက်ာင္းလည္းမရွိဘူး ရြာေပါင္း ၅၇ ရြာရွိတာ ကိုေက်ာင္းေက်းရြာေလးဆယ္ေလာက္က ရြာမရွိဘူး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအရမ္းခက္တယ္ ရြာကေန ဒီဖားေဆာင္းကိုလာဖို႔ဆိုရင္ ၂ ရက္ေလာက္လမ္းေလွ်ာက္ရတယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အရမ္းခက္တယ္ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးလည္းအရမ္းခက္တယ္ အဲဒါကို အဓိကဦးေဆာင္လုပ္ေပးမွာေပါ့ေနာ္

အေတြ႕အႀကံဳမ်ား

ေက်ာင္းဆရာမဝင္လုပ္ဖူးတယ္ အဲဒီကေနတစ္ဆင့္ လူမႈေရး လုပ္ငန္းေတြဝင္လုပ္ဖူးတယ္ ေနာက္တစ္ဆင့္ ပါတီထဲကို ဝင္လာတယ္ေပါ့ေနာ္ ဝင္လာၿပီးႏိုင္ငံေရးကို စတင္ၿပီးလုပ္တာေပါ့ေနာ္

ေဒၚဂ်ာေခါန္
ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံမည့္မဲဆႏၵနယ္ - ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ အင္ဂ်န္းယန္းၿမိဳ႕မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)

ရည္ရြယ္ခ်က္

ကြ်န္မကေတာ့ ၿမစ္ဆံု တန္ဖဲရြာမွာ ေနတာပါ ကြ်န္မတို႔ရြာမွာ စီဘီအိုင္ ၿမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းေၾကာင့္မို႔ ကြ်န္မတို႔က ေၿပာင္းေရႊ႕ခံရပါတယ္ ကြ်န္မတို႔ေဒသခံ အခြင့္အေရးကို ၿမစ္ဆံုပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွိတဲ့ ေဒသခံေတြ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕အခြင့္အေရးကို ထပ္ပိုမိုၿပီးေတာ့ရရွိေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို တင္ၿပႏိုင္ေအာင္ ပါတီထဲကိုဝင္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။

ေရြးခ်ယ္ခံအမတ္ျဖစ္ရင္ ဘာလုပ္မလဲ

ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ေမခ မလိခဆံုရာ ၿမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို အရင္တုန္းကလည္း ကြ်န္မနဲ႔အတူေဒသခံေတြအားလံုး ကန္႔ကြက္ခဲ့တယ္ အခုလည္းဒီစီမံကိန္းကို ဘယ္ေတာ့မွ ထာဝရမၿဖစ္ေအာင္ ထာဝရရုတ္ သိမ္းေအာင္ ၿမစ္ဆံုစီမံကိန္းမက အထက္မွာ အမ်ားၾကီးရွိပါေသးတယ္ အဲဒီစီမံကိန္းေတြကိုလည္း မလုပ္ေအာင္ ကြ်န္မတို႔တန္ဖဲၿမစ္ဆံုစီမံကိန္း မရွိေအာင္ ကြ်န္မတို႔အားလံုးလည္း ခံစားရေနသလို အခုအထက္မွာရွိတဲ့ ရြာေတြအားလံုးလည္း ကြ်န္မတို႔ေဒသခံေတြလို မခံစားရေအာင္ ကြ်န္မတို႔က လႊတ္ေတာ္မွာ အေရြးခံရတဲ့အခါမွာ တင္ၿပမယ္လို႔ ပါတီထဲမွာ ပါဝင္ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္

အေတြ႕အႀကံဳမ်ား

ကြ်န္မရြာမွာ ၿမစ္ဆံုတန္ဖဲရြာမွာ ေနတုန္းကဆိုရင္ ရပ္မိရပ္ဖရြာထဲမွာ လုပ္တာေပါ့ေနာ္ ၿပီးရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြဘက္မွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာမွာလည္း လုပ္ပါတယ္ ရြာထဲက စာၾကည့္တိုက္ အလုပ္ေတြလည္း လုပ္ပါတယ္ ေနာက္ပညာေရးမွာဆိုရင္ ေက်ာင္းေကာ္မတီ ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အလုပ္ေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္ရွင္ ဘာသာေရးဘက္မွာဆိုိရင္လည္း ၿမစ္ဆံုပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဘာသာေရး အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္ရွင္ စီးပြားေရးအတြက္ဆိုရင္ ၿမစ္ၾကီးနားနဲ႔သံဖဲၿမစ္ဆံုေပါ့ေနာ္ ပူတာအိုလမ္းမွာေစ်းေရာင္းေနပါတယ္ အခုက်ေတာ့ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ပါတယ္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ထဲမွာလည္းပါတယ္ ပါတီထဲမွာလည္းပါတယ္ဆိုေတာ့ စီးပြားေရးဘက္မွာ သိပ္ေတာ့မလုပ္ၿဖစ္ဘူးေပါ့

နန္းေမပန္းဝါ
ၿပည္ေထာင္စုပအို(ဝ္) အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ
၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံမည့္မဲဆႏၵနယ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၊ ဟိုပံုး၊ ဆီဆိုင္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေၿမ (၉)

ရည္ရြယ္ခ်က္

ကြ်န္မက ပအို႔(ဝ္) အမ်ဳိးသမီးသမဂၢမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ကိုယ္စားၿပဳၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ စိတ္ထဲမွာ ခံယူခ်က္က ဘယ္လိုၿဖစ္လာတုန္းဆိုေတာ့ လူမႈေရးအလုပ္က်ေတာ့ အမ်ဳိးသမီးအားလံုးကို မလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ဘူး ဟုိတစ္စု ဒီတစ္စုေလာက္ဘဲလုပ္ႏိုင္တယ္ေပါ့ေနာ္ ဒီႏိုင္ငံေရးလုပ္လို႔ရွိရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြအားလံုးကိုလည္း ကိုယ္စားၿပဳႏိုင္မယ္ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ မွႏိုင္ငံေရးထဲဝင္လုပ္ၿဖစ္ တာေပါ့ေနာ္။

ေရြးခ်ယ္ခံအမတ္ျဖစ္ရင္ ဘာလုပ္မလဲ

ကြ်န္မက အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ၿဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ အမ်ဳိးသမီးလို႔ေၿပာလိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ လူေတြရဲ႕အၿမင္မွာ က်န္းမာေရးကိုသြားၿမင္တယ္ေပါ့ေနာ္ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔က်န္းမာေရးကို အဓိကလုပ္သြား မယ္ေပါ့ ကေလးနဲ႔မိခင္လို႔ေၿပာလိုက္ၿပီဆိုလို႔ရွိရင္ ပညာေရးကိုသြားၿမင္တယ္ေပါ့ေနာ္ ပညာေရးကို ကြ်န္မအမ်ားၾကီးလုပ္သြားမယ္လို႔စဥ္းစားထားပါတယ္။

အေတြ႕အႀကံဳမ်ား

၂၀၀၆ မွာ ကြ်န္မဘဲြ႔ရတာေပါ့ေနာ္ ပါတီနဲ႔ႏိုင္ငံေရးမွာ မဝင္ခင္တုန္းက လူမႈေရးလုပ္တယ္ ၂၀၀၇ ကေနစၿပီးေတာ့မွ ၂၀၁၂ အထိကို လူမႈေရးလုပ္ခဲ့ပါတယ္ ၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္းမွ ပါတီရဲ႕ၿပန္လည္ ထူေထာင္သူ အဲကေနစၿပီးေတာ့မွ စလုပ္ခဲ့တာပါ။

Tags: