အာကာ

ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတိုင္မ်ားအတြက္ ဆိုလာစနစ္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ယင္းကုမၸဏီတြင္ အဖြဲ႔အစည္း(၃)ခု၏ ရွယ္ယာႏွင့္ ေၾကြးၿမီဘ႑ာေရး (Equity and Dept...

5 months 3 weeks ago
5,408 Hits

" ဒီႏွစ္မွာ ပို႔ကုန္က ထူးထူးျခားျခား  ၁၄ ဘီလီယံအထိ စံခ်ိန္တင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလီယံ ေက်ာ္အထိ တင္ပုိ႔တဲ့အထဲမွာ စံခ်ိန္ထဲမွာဆိုရင္ ဆန္စပါးပါတယ္။ ပဲမ်ိဳးစုံပါတယ္။ ရာဘာစိမ္း၊ ရာဘာကုန္ၾကမ္း ေတြ...

5 months 3 weeks ago
12,252 Hits

"ကုမၸဏီဥပေဒသစ္စၿပီးေတာ့ သက္၀င္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္တဲ့လုပ္ငန္းအားလုံးကုိ အြန္လိုင္းနဲ႕၊  မိမိေနအိမ္၊ မိမိရုံးခန္း၊ မိမိရွိရာေနရာကေနၿပီးေတာ့ အြန္လိုင္းကေနၿပီး ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတ...

6 months 4 days ago
2,358 Hits

မတ္လ ၂၀ ရက္က ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ဒုတိယႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပဳလုပ္သည့္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ေစ်းကြက္ဌာန အႀကီးတန္း မန္ေနဂ...

6 months 6 days ago
1 Hit

" ျမန္မာျပည္ေစ်းကြက္ဟာ ဒီအခ်ိန္မွာအခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္ေနၿပီလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ျမင္ တာက ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ICT က႑ နည္းပညာအေျပာင္းအလဲဟာ သိပ္ကုိ ျမန္ဆန္ေနတယ္ ဆုိတာပါ။

7 months 4 days ago
1 Hit

"ရသင့္ရထိုက္တဲ့ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့ အခြန္ႏႈန္းထားကို ရမယ္ဆိုရင္ အားလုံးလည္း ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးတစ္ခုလို ထမ္းထားရတဲ့ အခြန္ေငြမ်ိဳးမဟုတ္တဲ့ ေငြေၾကးမ်ိဳးနဲ႔ ရခ်င္ပါတယ္။

9 months 1 week ago
2,920 Hits

လုပ္သားေတြအေနနဲ႔  မိရိုးဖလာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ိဳးကေန နည္းစနစ္တက်လုပ္ကုိင္လာႏိုင္တဲ့အတြက္  ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြမွာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည္အထိ ျဖစ္လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

10 months 3 weeks ago
1 Hit

ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားအား ရွင္းလင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး  ၿမိဳ႕ျပရွိ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ယင္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္...

11 months 3 weeks ago
2,979 Hits

စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

12 months 4 days ago
4,630 Hits

Pages