အာကာ

လုပ္သားေတြအေနနဲ႔  မိရိုးဖလာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ိဳးကေန နည္းစနစ္တက်လုပ္ကုိင္လာႏိုင္တဲ့အတြက္  ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြမွာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည္အထိ ျဖစ္လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

1 month 1 week ago
1 Hit

ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားအား ရွင္းလင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး  ၿမိဳ႕ျပရွိ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ယင္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္...

2 months 1 week ago
2,338 Hits

စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

2 months 3 weeks ago
3,959 Hits

“ေပၚေပါက္ေနတဲ့ ေစ်းထက္ပုိရႏုိင္လိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေၾကာင့္ MOU မထိုးႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး စီးပြား/ ကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာနဘက္က ႀကိဳးပမ္းခဲ့တာေတြရွိပါတယ္။

3 months 2 weeks ago
2,253 Hits

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က လယ္ယာေျမေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ေျပာဆုိရာတြင္ ေျမ၀ယ္ယူမႈမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရန္အတြက္မဟုတ္ဘဲ အျခားနည္းလမ္း သုံးစြဲခြင့္ေလွ်ာက္ထားၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ရရန္...

3 months 2 weeks ago
1 Hit

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားမႈးခ်ဳပ္ ဦးဆန္းျမင့္က " ဇူလိုင္လလယ္အထိ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏက ခြင့္ျပဳလိုက္တာဆိုရင္ ၃၁၁၇ ဒသမ ၂၉ သန္းေပါ့။

5 months 3 days ago
4,917 Hits

“အေရာင္းအ၀ယ္အေျခအေနက ဟုိမွာေရာင္းတုန္းကေတာ့ အရမ္း ေရာင္းရတယ္။ ဒီမွာေတာ့ အရမ္းပါးတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္က ေတာ္ေတာ္မွ ေတာ္ေတာ္ပါးတယ္”

5 months 2 weeks ago
7,672 Hits

တကၠစီအငွားယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း Grab နဲ႔ Wave Money တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ၀န္ေဆာင္ခအတြက္ ေငြေပးေခ်ျခင္းကုိ မုိဘုိင္းေပၚကေန ေဆာင္ရြက္သြားေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

5 months 2 weeks ago
4,041 Hits

ဇြန္လ ၂၃ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတၱမအႀကိမ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ဒုတိယသမၼတ(၁) ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

5 months 3 weeks ago
4,741 Hits

" အခုမွစတဲ့ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ကုိ အက်ိဳးေက်းဇူး အမ်ားႀကီးရေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတိုိ႔အေနနဲ႔ အစမွ စလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ထဲကုိ မ၀င္ရေသးဘူး။

6 months 16 hours ago
6,457 Hits

Pages