စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေရေၾကာင္းအသုံးခ်မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ရန္ နယ္သာလန္စိတ္၀င္စား

.

လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးအပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ နယ္သာလန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စိတ္၀င္စားေနေၾကာင္း   ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ နယ္သာလန္သံမတ္ႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

ဇြန္လ ၈ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ နယ္သာလန္-ျမန္မာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မဇၥ်ိမသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

" ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ပန္းမန္၊ အာလူးစတဲ့ က႑ေတြပါ၀င္တဲ့ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ကုိ စိတ္၀င္စားသလုိ ေရေၾကာင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆိပ္ကမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစတဲ့ ေရအသုံးခ် စီမံခန္႔ခြဲမႈနယ္ပယ္ေတြကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ကုိလည္း စိတ္၀င္စားပါတယ္" ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ နယ္သာလန္သံအမတ္ႀကီး မစၥတာေ၀ါင္တာရာဂန္စ္က ဆိုသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးသို႔ အာဆီယံေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ ေရဆိုးသန္႔စင္လုပ္ငန္း၊ အိုင္တီလုပ္ငန္း၊ ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း အပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ နယ္သာလန္ကုမၸဏီ ၁၃ ခုမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

နယ္သာလန္သံရုံးမွ စီးပြားေရးအရာရွိ ေဒၚစႏၵာျမင့္က ''သူတို႕ ျမန္မာျပည္နဲ႔ တကယ္ကုိစီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ခ်င္တယ္။ တကယ္လည္းစီးပြားေရးလုပ္ခ်င္တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ဖို႔အတြက္ကုိ Local Partner ရွိမွ အဆင္ေျပမယ္။ သူတို႔နဲ႔ လက္တြဲၿပီးေတာ့လုပ္မယ့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို လာေရာက္ေတြ႕ဆုံရွာေဖြတာ ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ေဒၚစႏၵာျမင့္က ဆုိသည္။

နယ္သာလန္ႏုိ္င္ငံမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ျမင္ထားၿပီ္း လက္ရွိ ျပည္တြင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ေလ့လာလ်က္ရွိေၾကာင္း နယ္သာလန္သံရုံးမွ သိရသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက " နယ္သာလန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ လာၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အကုန္ုလံုံးအတြက္အက်ိဳးရွိတယ္။ လုပ္ႏုိင္ဖို႔နဲ႔ ပုံေဖာ္ႏုိင္ဖို႔ပဲလိုတယ္။ စုိက္ပ်ိဳးေရးကလည္း စုိက္ပ်ိဳးေရးအပုိင္းေပါ့ေနာ္။ ေရဆိုးေရသန္႕ေတြကလည္း ရန္ကုန္တို႕ မႏၱေလးတို႕လို ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ အကုန္လိုတယ္။ ဒါကုိ သက္ဆိုင္တဲ့လူေတြကလည္း သူတို႔နဲ႔ ေပါင္းလုပ္ဖို႔ လိုတယ္။ အေျခခံအေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ကလည္း ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ သူတို႔ဘဏ္ေတြ ပါတယ္။ ေငြေခ်းခ်င္တယ္။ ဒါကုိလည္း လုပ္ႏုိင္ဖို႔လိုတယ္" ဟု ဆိုသည္။

နယ္သာလန္ႏုိင္ငံသည္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီွးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၉၈ သန္းေက်ာ္ျဖင့္ အဆင့္ ၉ ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။