မင္းမင္း၊ ေအာင္ျမတ္သူ

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၃ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္လနီးပါးက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေသနတ္မ်ားအပါအဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးတစ္ခ်ိဳ႕ကို လက္ဝယ္ေတြ႔ၿပီးေနာက္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင့္ဆန္း၏သားျဖစ္သူ...

ေနျပည္ေတာ္(ဒီဇင္ဘာ ၂၈ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ကို ဒ႐ုန္းနဲ႔႐ိုက္ကူးဖို႔ ႀကိဳးပမ္းစဥ္ ဖမ္းဆီးခံရသူ ေလးဦးကို စြဲဆိုထားသည့္အမႈမ်ားအေပၚ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးက...

ေနျပည္ေတာ္(ဒီဇင္ဘာ ၂၆ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ကို ဒ႐ုန္းျဖင့္ ႐ိုက္ကူးရန္ ႀကိဳးပမ္းစဥ္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ (၄)ဦးကို စြဲဆိုထားသည့္အမႈမ်ားကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳရန္ တရားလိုဘက္က ယေန႔႐...

ေနျပည္ေတာ္(ဧၿပီ ၂ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ယမန္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဧၿပီ ၂ရက္ ညေနပိုင္းက အၿပီးသတ္ ေၾကျ...

ေနျပည္ေတာ္(ဧၿပီ ၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ဧၿပီ ၁ရက္တြင္ စတင္က်င္းပသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ အႏုိင္ရရွိသည့္ မဲရလဒ္မ်ားကို ယေန႔ေန႔လည္ ၁၂နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြ...

ေနျပည္ေတာ္(ဧၿပီ ၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ဧၿပီ ၁ရက္တြင္ စတင္က်င္းပသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ အႏုိင္ရရွိသည့္ မဲရလဒ္မ်ားကို ယေန႔နံနက္ ၉နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွ...

ေနျပည္ေတာ္(ဧၿပီ ၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ မဲရလဒ္အရ အႏုိင္ရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမည္စာရင္းကို ယေန႔ညတြင္ ေၾကျငာေပးမည္ဟု ကနဦး ေၾကျငာထားေသာ္လည္း မဲစာရင္းပံုစံ(၁၉)အား သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕...

ေနျပည္ေတာ္(ဇြန္လ ၁၇ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္)။ ။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ႐ံုးစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအတြင္း  တကၠသိုလ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္းရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်...

ေနျပည္ေတာ္(ေမလ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္)။ ။ ေနျပည္ေတာ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဦးတည္ခ်ီတက္လာေသာ စစ္ကိုင္းမွ ဆႏၵျပအလုပ္သမားသပိတ္ကို ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ လံုးဝအဝင္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း...