ထက္ေခါင္လင္း/ Myanmar Now

“အခုေတာ့ လံုၿခံဳေရးကို စိုးရိမ္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ မေၾကာက္ပါဘူး။ ကံပဲေပါ့။ ဘယ္သူတစ္ဦးက ဘာျဖစ္မယ္ဆိုတာ ႀကိဳမွ မသိတာ။ တျခားကကိုယ့္ကို ဘယ္အခ်ိန္လာလုပ္ႀကံမယ္ဆိုတာလဲ ႀကိဳမွမသိတာ။

1 year 1 month ago
185,102 Hits

ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္ႀကီးမားေနတဲ့အတြက္ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္ကုိ................

1 year 3 months ago
5,699 Hits

ကိုယ္လက္အဂၤါဆံုးရံႈးခဲ့ရတဲ့ စစ္ျပန္ အမ်ားအျပားဟာ အၿငိမ္းစားလစာ အနည္းအက်ဥ္းသာရ....................................

1 year 5 months ago
47,756 Hits

ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ (KIA)ဟာရာနဲ႔ခ်ီတဲ့စစ္ေဘးေရွာင္လူငယ္ေတြရဲ႕ ပညာေရးခါးဆက္မျပတ္ေအာင္ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႔........................

1 year 7 months ago
4,327 Hits

အစိုးရသစ္လက္ထဲအာဏာလဲႊဖို႔ နီးကပ္ေနခ်ိန္အထိ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖြဲ႔က တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ လုိက္လံ ထိန္းသိမ္းေန....................

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ငယ္ေလးထဲကိုေထာင္ေထာင္ ေမာင္းေမာင္း၊အသားညိဳညိဳ လူငယ္တစ္ဦး..................

2 years 2 weeks ago
10,051 Hits

ေရွ႕ေန ဦးရန္ႏိုင္သည္  ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရိွ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ အမ်ားအျပား.....................

2 years 4 months ago
4,219 Hits