ထက္ေခါင္လင္း/ Myanmar Now

“အခုေတာ့ လံုၿခံဳေရးကို စိုးရိမ္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ မေၾကာက္ပါဘူး။ ကံပဲေပါ့။ ဘယ္သူတစ္ဦးက ဘာျဖစ္မယ္ဆိုတာ ႀကိဳမွ မသိတာ။ တျခားကကိုယ့္ကို ဘယ္အခ်ိန္လာလုပ္ႀကံမယ္ဆိုတာလဲ ႀကိဳမွမသိတာ။

6 months 2 weeks ago
184,744 Hits

ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္ႀကီးမားေနတဲ့အတြက္ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္ကုိ................

8 months 2 weeks ago
5,463 Hits

ကိုယ္လက္အဂၤါဆံုးရံႈးခဲ့ရတဲ့ စစ္ျပန္ အမ်ားအျပားဟာ အၿငိမ္းစားလစာ အနည္းအက်ဥ္းသာရ....................................

10 months 1 week ago
47,547 Hits

ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ (KIA)ဟာရာနဲ႔ခ်ီတဲ့စစ္ေဘးေရွာင္လူငယ္ေတြရဲ႕ ပညာေရးခါးဆက္မျပတ္ေအာင္ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႔........................

အစိုးရသစ္လက္ထဲအာဏာလဲႊဖို႔ နီးကပ္ေနခ်ိန္အထိ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖြဲ႔က တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ လုိက္လံ ထိန္းသိမ္းေန....................

1 year 5 months ago
4,277 Hits

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ငယ္ေလးထဲကိုေထာင္ေထာင္ ေမာင္းေမာင္း၊အသားညိဳညိဳ လူငယ္တစ္ဦး..................

1 year 5 months ago
9,794 Hits

ေရွ႕ေန ဦးရန္ႏိုင္သည္  ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရိွ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ အမ်ားအျပား.....................

1 year 9 months ago
3,961 Hits