ေဇာ္မ်ဳိးသန္႔

ယမန္ေန႔က အဆိုပါေရစီးႏွင့္ေမ်ာပါသည့္ ၇ ဦးတြင္ ဇြန္လ ၇ ရက္၊ ညေန ၅ နာရီခြဲခန္႔က သီးကုန္းေက်းရြာ သုသာန္အနီး ေခ်ာင္းစပ္ခ်ဳံပုတ္တြင္အဖ စတုတၳတန္းေက်ာင္းသူ မပန္မနား( ၁၀ ႏွစ္) ကို သီးကုန္းေက်းရြာေန...

2 months 1 week ago
22,024 Hits

အဆိုပါ လူမွဳေရး ပင္စင္ေပးအပ္ျခင္းကို ဇြန္လ(၁၅)ရက္ေန႔က ေယာမင္းၾကီးဦးဘိုးလိႈင္ခန္းမတြင္ ေဆာျမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းမ် ားထံသို႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

1 year 2 months ago
1 Hit

ဂန္႔ေဂါခ႐ိုင္၊ ေဆာျမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကာလအတြင္း ယစ္မ်ဳိးဆိုင္မ်ား  ေခတၱပိတ္သိမ္းထားေၾကာင္း သီရိရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးညီညီညႊန္႔က ေျပာသည္။

1 year 5 months ago
7,722 Hits

မတ္လ ၅ ရက္မွ စတင္ကာ ေရေပးေ၀ခဲ့ၿပီး တစ္ေန႔ ၂ နာရီအတြင္း အိမ္ေထာင္စု ၁၁၆ စုမွ လူဦးေရ ၆၀၀ ေက်ာ္အား ေရေပးေ၀ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းေမာင္(စစ္ျပန္ျငိမ္း)က ေျပာသည္။

1 year 5 months ago
7,414 Hits

ဓါးျဖင့္ အထိုးခံရသူမ်ား ျဖစ္သည့္ ေဒၚဝဲစိန္ (၆၉ ႏွစ္) မွာ ေလာင္းရွည္တိုက္နယ္ေဆးရံုတြင္ ကုသေနစဥ္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ေဒၚျမၾကည္ (၄၉ ႏွစ္)မွာ ပခုကၠဴ ေဆးရုံတြင္ ေဆးကုသမွဳ ခံယူေနစဥ္အတြင္း ေသဆုံးခဲ့သည္။  မျမသဥ...

1 month 2 weeks ago
17,280 Hits