ရြာအျပန္ ေခ်ာင္းကို ျဖတ္ကူးစဥ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေရစီးႏွင့္ေမ်ာပါျပီး ၁ ဦးေသဆံုး၊ ၃ ဦး ေပ်ာက္ဆံုး

.

ေဆာ ဇြန္ ၈ ။             ။ ဂန္႔ေဂါခရိုင္ ၊ ေဆာျမိဳ႕နယ္၊ သီးကုန္းေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ လာေရာက္ပညာ သင္ၾကားလ်ွက္ရွိသည့္ အသက္ ၅ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးတစ္ဦးအပါအ၀င္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ၆ ဦးႏွင့္ လာၾကိဳသူ အမ်ဳိးသမီး ၁ ဦးတို႔ ေရစီးႏွင့္ေမ်ာပါသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သီးကုန္းေက်းရြာႏွင့္ ႏွစ္မိုင္ခန္႔အကြာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကန္ပက္လက္ျမိဳ႕ က်ေလာင္ေခ်ာင္း ဖ်ားေက်းရြာမွ မူလတန္းေက်ာင္းသား ၄ ဦး၊ ေက်ာင္းသူ ၂ ဦး ႏွင့္ ကေလးမ်ားကို လာၾကိဳသူ အမ်ဳိးသမီး ၁ ဦး တို႔ ဇြန္ ၇ ရက္ ေန႔ ညေနပိုင္းက သီးကုန္းေက်းရြာမွ ရြာသို႔အျပန္ ခ်ဳပ္ေခ်ာင္းကိုျဖတ္ကူးစဥ္ ေရစီးႏွင့္ ေမ်ာပါသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကေလးငယ္ ၃ ဦးကို အသက္ရွင္လွ်က္ရွာေဖြေတြ႔ရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရျပီး ယေန႔ ဇြန္လ ၈ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ ခန္႔က တတိယတန္းေက်ာင္းသား ေမာင္ႏိုင္းလိန္းအေလာင္း(၉ ႏွစ္)အား ေဆာျမိဳ႕နယ္၊ လယ္ရင္းေက်းရြာအနီး ၆ ဖာလုံခန္႔အကြာ၌ ရွာေဖြေတြ႔ရိွခဲ့ျပီး ၅ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးတစ္ဦး အပါအ၀င္ ေပ်ာက္ဆံုးသူ ၃ ဦး က်န္ရိွေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ယမန္ေန႔က အဆိုပါေရစီးႏွင့္ေမ်ာပါသည့္ ၇ ဦးတြင္ ဇြန္လ ၇ ရက္၊ ညေန ၅ နာရီခြဲခန္႔က သီးကုန္းေက်းရြာ သုသာန္အနီး ေခ်ာင္းစပ္ခ်ဳံပုတ္တြင္အဖ စတုတၳတန္းေက်ာင္းသူ မပန္မနား( ၁၀ ႏွစ္) ကို သီးကုန္းေက်းရြာေန ဦးစိုးလြင္က ႏြားေက်ာင္းအျပန္ အသက္ရွင္လ်က္ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အသက္ ၉ ႏွစ္အရြယ္ တတိယတန္းေက်ာင္းသား ေမာင္ပိုင္းဟုန္း ႏွင့္ ၈ ႏွစ္အရြယ္ ပထမတန္း ေက် ာင္းသား ေမာင္ထန္းဟုန္းကို စတင္ေရကူးသည့္ေနရာႏွင့္   ႏွစ္ဖာလုံခန္႔အကြာ ေခ်ာင္းစပ္ခ်ဳံပုတ္တြင္ အဆိုပါေန႔ ညေန ၆ နာရီခြဲခန္႔ကအသက္ရွင္လ်က္ျပန္လည္ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

က်န္ရွိသည့္ ၄ ဦးတြင္ ေက်ာင္းသို႔လာေရာက္ၾကိဳသူ အသက္ ၅၀ ႏွစ္အရြယ္ ေဒၚေလးဟုန္ (အသက္ ၅၀ ) ႏွင့္ အဖ ဦးလိန္းထုံ၊ အမိေဒၚလိုင္းထန္းတို႔၏သားသမီးမ်ားျဖစ္သည့္ တတိယတန္းေက်ာင္းသား ေမာင္ႏိုင္းလိန္း ( ၉ ႏွစ္- ေသဆံုးေတြ႔ရိွ) ၊ ၈ ႏွစ္အရြယ္ ဒုတိယတန္းေက်ာင္းသား ေမာင္ထုံလိန္း ( ၈ ႏွစ္) ႏွင့္ KG ေက်ာင္းသူ မလွဴးလိန္း (၅ ႏွစ္) တို႔အား ေခ်ာင္းရိုးတစ္ေလ်ွာက္ ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။