မိမိတြင္ HIV ေရာဂါရွိပါက ကေလးကို မကူးစက္ေအာင္ မည္သုိ႔ ကာကြယ္မည္နည္း

.

ေရးသားသူ Dr. Zin Thu Thu Win
ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win.

ကမာၻ႔က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း၏ စစ္တမ္းမ်ားအရ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ၃.၂ သန္းသည္ AIDS ေရာဂါ ရွိေနသည္ဟု ၂၀၁၃ ရလဒ္မ်ားက ေဖာ္ျပေနပါသည္။ HIV ေရာဂါပုိးသည္ AIDS ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ေရာဂါပုိး ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးကိုလည္း ထိခုိက္ေစႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားကုိ မည္သုိ႔ ကာကြယ္သင့္သည္ကုိ ေဖာ္ျပပါမည္။

ေရာဂါပုိးရွိေသာ ကေလးမ်ားသည္ မိခင္မွကေလးသုိ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္၊ ေမြးစဥ္၊ ႏုိ႔တုိက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ကူးစက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တျခားေသာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ သိပ္မရွိေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ –
• ေသြးသြင္းျခင္း – ကေလးမ်ားသည္ ေရာဂါပုိးရွိေသာ ေသြး၊ သန္႔စင္ထားျခင္း မရွိေသာေသြးမ်ားကုိ သြင္းမိပါက HIV ပိုးဝင္ျခင္းႏွင့္ AIDS ေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏႈန္း မ်ားပါသည္။
• တရားမဝင္ေဆးမ်ား သုံးစြဲျခင္း – လမ္းေဘး ကေလးမ်ားတြင္ တရားမဝင္ေဆး သုံးျခင္းေၾကာင့္ ကူးႏုိင္ေျခပုိ၍ မ်ားျပားပါသည္။
• လိင္ဆက္ဆံျခင္း – ကေလးမ်ားတြင္ ရွားပါးေသာ္လည္း မုဒိမ္းက်င့္ခံရျခင္းႏွင့္ ကာမ သားေကာင္မ်ား ျဖစ္သြားလွ်င္ ကူးႏိုင္ပါသည္။

မိခင္မွကေလးကုိ ကူးစက္ႏိုင္မႈကုိ ကာကြယ္ျခင္း

ေရာဂါပုိးရွိေသာ မိခင္မွ ပုံမွန္ကေလးတစ္ေယာက္ကုိ HIV ကူးစက္ႏုိင္ပါသည္။ ကုိယ္ဝန္ႏုစဥ္ အခ်ိန္တြင္ ကုသမႈခံယူပါက ေရာဂါပုိးရွိေသာ မိခင္သည္ ေရာဂါပုိးရွိေသာ ကေလး ေမြးႏုိင္ရန္ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္သာ ရွိပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးတိုင္းသည္ ကုိယ္ဝန္စေဆာင္စဥ္ မွစ၍ HIV ေရာဂါပုိးကုိ စစ္ေဆးထားရမည္။ အေရးႀကီးလွ်င္ မေမြးခင္ ေနာက္တစ္ခါ ေရာဂါပုိး စစ္ေဆးရပါမည္။ ကုသမႈအေနႏွင့္ ART ေဆးသည္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါသည္။ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္၊ ကေလးေမြးစဥ္ အခ်ိန္မ်ာတြင္ သုံးႏုိင္ပါသည္။ ကေလးေမြးစဥ္ ေမြးကင္းစမ်ားကုိ ေမြးေမြးၿပီးခ်င္းေပးလွ်င္ မိခင္မွ ကေလးကုိ ကူးစက္ႏုိင္မႈႏႈန္း က်ဆင္းေစပါသည္။

ႏုိ႔တုိက္ျခင္းမွလည္း မိခင္မွကေလးသို႔ ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။ HIV ရွိေသာ မိခင္မ်ားသည္ ႏုိ႔မတုိ္က္သင့္ပါ။ ႏုိ႔မႈန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ဆရာဝန္က ညႊန္ၾကားထားေသာ ႏုိ႔ရည္ သိမ္းဆည္းေရးဌာနမွ ႏုိ႔ရည္ကုိတုိက္ရပါမည္။ မိမိ ကေလးႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တုိးျမင့္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရပါမည္။

• ကေလးႏွင့္ HIV/AIDS အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရပါမည္။ တီဗီ၊ ေရဒီယုိမ်ားတြင္ ေတြ႔၍ ကေလးက ေမးျမန္းပါက ကေလးကုိ ထုိေရာဂါအေၾကာင္း ၾကားဖူးသလား၊ ထုိေရာဂါအေၾကာင္း ဘယ္လုိထင္သလဲ စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးရပါမည္။

• အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျပရပါမည္။ ကေလး၏ အသက္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္သည့္ စကားလုံးမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္၍ ေျပာျပရပါမည္။ ၈ ႏွစ္ကေလး တစ္ေယာက္အတြက္ AIDS ေရာဂါသည္ ေနမေကာင္းျဖစ္ေစေသာ ေရာဂါျဖစ္သည္၊ HIV ဟုေခၚသည့္ ေရာဂါပုိးကေလးမွ ျဖစ္္သည္ စသည္ျဖင့္ ရွင္းျပရပါမည္။ အသက္နည္းနည္းႀကီးေသာ ကေလးမ်ားအဖုိ႔ ေရာဂါပုိးသည္ မည္သုိ႔မည္ပုံ ကူးစက္ႏုိင္သည္၊ ကြန္ဒုံးကုိ အသုံးျပဳ၍ ကာကြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ မည္သုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပထားရပါမည္။ မွန္ကန္ေသာ အခ်ိန္တစ္ခုေရာက္လွ်င္ ေရာဂါပုိး မကူးစက္ေအာင္ မည္သုိ႔မည္ပုံ ေနရမည္ကုိ ေျပာျပထားသင့္ပါသည္။

• နားလည္မႈ ယူထားရပါမည္။ AIDS ေရာဂါသည္ တျခား ေရာဂါပုိး ရွိသူမ်ားအနီးတြင္ ရွိပါက ကူးႏုိင္သည္ဟု အေတြးမွားမ်ား ဝင္ေနၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မွန္ကန္ေသာ အျမင္သုိ႔ ေျပာင္းလဲေပးရမည္။

• ကေလး၏ ယုံၾကည္စိတ္ကုိ ျမွင့္တင္ပါ။ မိမိ၏ ကေလးကုိ အားေပးျခင္း၊ ပန္းတုိင္တစ္ခုကုိ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ စိတ္ဝင္စားရာေနာက္ကုိ လုိက္ခုိင္းျခင္း တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ကေလးမ်ားသည္ မိမိကုိယ္တုိင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရေနလွ်င္ တျခားေသာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကုိ တြန္းလွန္ႏုိင္ပါသည္။ ကေလးမ်ားကုိ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္ၾကားထားေပးရပါမည္။ HIV/AIDS ေရာဂါႏွင့္ တျခားေသာ ကာလသား ေရာဂါမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းမွာ လိင္မဆက္ဆံျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပထားရပါမည္။

• ကေလးမ်ားကုိ ေျပာရဲသည့္ သတၱိရွိေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးပါ။ မွန္ကန္ေသာ အကာအကြယ္ျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံလွ်င္ ေရာဂါ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သင္ၾကားထားေပးရပါမည္။

HIV ရွိေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ သံသယရွိေသာ ကေလးမ်ား၏ မိခင္မ်ားတြင္ ေရာဂါပုိး ရွိတတ္ၾကပါသည္။ ေရာဂါလကၡဏာ မျပေသာ္လည္း ဆရာဝန္သည္ ေဆးစတင္ တုိက္ရပါမည္။ ထုိမွသာ သက္ရွည္က်န္းမာစြာ ေနထုိင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤေဆာင္းပါးကို Mizzima ၏ မိတ္ဘက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Tags: