မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေပေါ်ပေါက်လာပါက AIDS ရောဂါကုသသည့် ဆေးဝါးများ စျေးနှုန်းကြီးမြင့်လာနိုင်ခြေရှိ