အင္တာဗ်ူး

1 day 7 hours ago
84,936 Hits

အားလံုးက ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆုိတာ ေယာက်္ားေရာ မိန္းမေရာ မဟုတ္ပါဘူး ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ကုိယ့္စိတ္ကုိ ေျပာင္းလဲမွ ရမွာပါ။

Subscribe to အင္တာဗ်ူး