အင္တာဗ်ူး

6 hours 39 min ago
42,111 Hits

အားလံုးက ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆုိတာ ေယာက်္ားေရာ မိန္းမေရာ မဟုတ္ပါဘူး ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ကုိယ့္စိတ္ကုိ ေျပာင္းလဲမွ ရမွာပါ။

Subscribe to အင္တာဗ်ူး