မ်ဳိးသူေအာင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရိွ စက္မႈဇံုမ်ားကိုအဆင့္ျမႇင့္တင္ကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား....................

2 years 1 month ago
14,450 Hits

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၉ ။  ။ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလိုလွ်င္ NCA စာခ်ဳပ္ကို အေျခခံ၍ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ ျဖစ္ၿပီး NCA ကို အေျခမခံပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနဦးမည္ဟု...

2 years 2 months ago
6,254 Hits

ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ေက်ာ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အရပ္သားအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ က်င္းပသည့္ ၆၉ႏွစ္ေျမာက္ ..................

2 years 2 months ago
7,799 Hits

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ျဖင့္ တရားစြဲခံထားရသည့္ ဦးေနမ်ိဳးေဝအား ကန္ႀကီးေထာင့္ တရားရံုးက..............

2 years 2 months ago
13,000 Hits

ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ ေျပာဆိုမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ သေဘာထားမဟုတ္သည့္အတြက္ အေလးဂ႐ုျပဳစရာ..................

2 years 2 months ago
34,255 Hits

ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းမွ မဘသ အဖြဲ႔ရိွရန္ မလိုအပ္ဟု ေျပာဆိုခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္အပါအဝင္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ယခုလ ၁၄ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ေျဖရွင္းရန္ မဘသအဖ...

2 years 2 months ago
73,485 Hits

မီးေလာင္ကြ်မ္းခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရိွ မဂၤလာမြန္ေစ်းႀကီးအား အျမန္ဆံုးျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္...............

2 years 2 months ago
5,585 Hits

ျမန္မာအစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္သံုးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥေရာပသမဂၢက ေထာက္ပံ့ေပးသြားရန္ အစိုးရကိုေစာင့္ၾကည့္ေနၾကာင္း......................................

2 years 3 months ago
6,183 Hits

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရိွ အမ်ားျပည္သူပိုင္ ေနရာမ်ား အမ်ားျပည္သူျပန္လည္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ ........................

2 years 3 months ago
4,725 Hits

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္၏ ရန္ပံုေငြ ယူ႐ိုေငြ ၈၆သန္း အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍...............

2 years 3 months ago
13,497 Hits

Pages