ေပၚဦးသန္႔

ဝန္သုိၿမိဳ႕နယ္၌ ေက်းရြာေပါင္း ၁၇၉ ရြာရွိသည့္အနက္ ၁၂၄ ရြာတြင္ ဝက္နားရြက္ျပာေရာဂါျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဝက္ေသဆံုးမႈစာရင္းအတိအက် ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ အဆိုပါဌာနမွ သိရသည္...

2 weeks 1 day ago
896 Hits

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးပါ အစီရင္ခံစာ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ေဒသခံမ်ား၏ ယခု ဆႏၵျပေတာင္းဆုိမႈမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္လည္း ျဖစ္သည္။

2 weeks 2 days ago
2,258 Hits

ယခုလာမည့္ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ၂၂ ရက္ေန႔ထိ ၁၄ ရက္ၾကာ မဲစာရင္းေၾကညာေပးထားမည္ျဖစ္ျပီး သက္ဆိုင္ရာ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္သည္။

2 weeks 6 days ago
2,424 Hits

"ပုဂၢလိကနဲ႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းျပီး ေျပးဆြဲတာျဖစ္ပါတယ္။ မံုရြာနဲ႔ဟုမၼလင္းအထိပဲ ေျပးဆြဲႏိုင္တာပါ" ဟု ဦးေလးႏုိင္က ေျပာသည္။

3 weeks 6 days ago
4,196 Hits

နတ္နန္းေခ်ာင္းရိုးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ား မွ စြန္႔ပစ္လိုက္ေသာေမ်ာျမီးမ်ားသည္ တစ္မိုင္ခန္႔ ေဝးေသာ ေလာင္းမင္းေက်းရြာအနီးရွိ လယ္ယာေျမ မ်ားေပၚတြင္က်ေရာက္ခ့ဲျပီး လယ္ေျမမ်ား ပ်က္စီး ခ့ဲရျခင္းျ...

4 weeks 5 hours ago
2,730 Hits

"ဧည့္လမ္းညႊန္အျဖစ္က တရားဝင္လ္ုက္ႏိုင္ဖို႔ လိုင္စင္ရထားဖို႔လိုတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီသင္တန္းကို တက္ေရာက္ခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။" ဟု မံုရြာျမိဳ႕မွ ဧည့္လမ္းညႊန္သင္တန္း တက္ေရာက္ခ့ဲသူတစ္ဦးက   ေျပာသည္။

1 month 5 days ago
1 Hit

ေကာလင္းျမိဳ႕နယ္သည္ ေတာင္သူလုပ္ငန္းကို အဓိက လုပ္ကိုင္ၾကေသာေဒသျဖစ္ျပီး ေရႊသတၲဳ အမ်ားအျပား ထြက္ရွိကာ ေရႊသတၲဳတူးေဖာ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား တြင္လည္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကေၾကာင္း၊ ဦးတင္စိုးက ေျပာသည္။

2 months 1 week ago
15,414 Hits

"နာဂေဒသမွာရွိတ့ဲ ကေလးေတြ မိခင္ေတြ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေတြဟာ အဟာရစံႏႈန္းက အရမ္းနိမ့္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ အဟာရအတြက္ရည္ရြယ္ျပီး ကူညီေထာက္ပ့ံခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။" ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရး...

2 months 1 week ago
2,915 Hits

အိမ္ေျခပ်က္စီးမႈစုစုေပါင္းတြင္ လံုးဝပ်က္စီးမႈ (၇၂)အိမ္၊ တစိတ္တပိုင္းပ်က္စီးမႈ (၁၈၉၁)အိမ္၊ ႏွင့္ ေလေဘးသင့္အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၁၉၇၂)စု၊ ရွိခ့ဲေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦမ်ား ပ်က္စီးမႈတြင္လည္း ဘုန္းႀ...

2 months 2 weeks ago
1 Hit

သက္ဆိုင္ရာ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ စိစစ္ေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္သို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက စတင္ကာ တင္ျပခ့ဲေသာ္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသးျခင္း ျဖစ္သည္။

3 months 4 weeks ago
3,653 Hits

Pages