ေပၚဦးသန္႔

ေပါက္အင္းေတာင္သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအား ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္းက ၾကက္ဆူစီမံကိန္းအထူးဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခ့ဲၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အဆိုပါကုမၸဏီ မွ ငွားရမ္းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

1 month 2 weeks ago
3,166 Hits

" နာဂေဒသအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမွာ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ေဒသခံေတြက ဘက္ဟိုးယာဥ္ေတြလိုအပ္တယ္ဆိုလို႔ ေထာက္ပ့ံေပးထားပါတယ္" ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးဦးကေျပာသည္။

2 months 4 days ago
8,606 Hits

"အစီရင္ခံစာမွာ ေဒသနဲ႔ အနီးဆံုးလို႔ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ဖိုလ္ဝင္ေတာင္ရွိတယ္။ ဆားလင္းႀကီးရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေျမေတြဟာ စိုက္ပ်ိဳးလို႔မရတ့ဲ ေျမအမ်ိဳးအစား ေတြျဖစ္ေနပါတယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြကေျပာတယ္။" ဟု...

2 months 6 days ago
2,393 Hits

"တရားလိုျပဳလုပ္တရားစြဲခ့ဲတ့ဲ ေညာင္ပင္ႀကီးစခန္းမွဴးကို ၉ ရက္ေန႔ကစစ္တယ္။ ဒီခါေတာ့ တရားလို သက္ေသေတြ စစ္မယ္လို႔ေျပာတာပဲ" ဟု တရားစြဲဆိုခံထားရသူ မျဖဴျဖဴဝင္းက ေျပာသည္။

2 months 1 week ago
3,743 Hits

ဝန္သုိၿမိဳ႕နယ္၌ ေက်းရြာေပါင္း ၁၇၉ ရြာရွိသည့္အနက္ ၁၂၄ ရြာတြင္ ဝက္နားရြက္ျပာေရာဂါျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဝက္ေသဆံုးမႈစာရင္းအတိအက် ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ အဆိုပါဌာနမွ သိရသည္...

2 months 3 weeks ago
1 Hit

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးပါ အစီရင္ခံစာ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ေဒသခံမ်ား၏ ယခု ဆႏၵျပေတာင္းဆုိမႈမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္လည္း ျဖစ္သည္။

2 months 3 weeks ago
2,394 Hits

ယခုလာမည့္ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ၂၂ ရက္ေန႔ထိ ၁၄ ရက္ၾကာ မဲစာရင္းေၾကညာေပးထားမည္ျဖစ္ျပီး သက္ဆိုင္ရာ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္သည္။

2 months 3 weeks ago
2,558 Hits

"ပုဂၢလိကနဲ႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းျပီး ေျပးဆြဲတာျဖစ္ပါတယ္။ မံုရြာနဲ႔ဟုမၼလင္းအထိပဲ ေျပးဆြဲႏိုင္တာပါ" ဟု ဦးေလးႏုိင္က ေျပာသည္။

3 months 4 days ago
4,315 Hits

နတ္နန္းေခ်ာင္းရိုးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ား မွ စြန္႔ပစ္လိုက္ေသာေမ်ာျမီးမ်ားသည္ တစ္မိုင္ခန္႔ ေဝးေသာ ေလာင္းမင္းေက်းရြာအနီးရွိ လယ္ယာေျမ မ်ားေပၚတြင္က်ေရာက္ခ့ဲျပီး လယ္ေျမမ်ား ပ်က္စီး ခ့ဲရျခင္းျ...

3 months 4 days ago
2,872 Hits

"ဧည့္လမ္းညႊန္အျဖစ္က တရားဝင္လ္ုက္ႏိုင္ဖို႔ လိုင္စင္ရထားဖို႔လိုတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီသင္တန္းကို တက္ေရာက္ခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။" ဟု မံုရြာျမိဳ႕မွ ဧည့္လမ္းညႊန္သင္တန္း တက္ေရာက္ခ့ဲသူတစ္ဦးက   ေျပာသည္။

3 months 1 week ago
1 Hit

Pages