ေပၚဦးသန္႔

"လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက်င္းပေနတာဟာ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ျပည္သူလူထုကို အက်ိဳးရွိေစမယ့္ ေမးခြန္းေတြ/အဆိုေတြ/ဥပေဒေတြ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔လည္း မိမိတို႔...

6 days 6 hours ago
2,234 Hits

"ေျမဆီလႊာေတြကို ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးပါ့မယ္။ ပ်က္စီးသြားတ့ဲ လယ္ယာေျမေတြေပၚမွာ ျပန္လည္ စိုက္ပ်ိဳးလို႔ရေအာင္ ျပဳျပင္ေပးပါ့မယ္" ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီး ဦးကမ္ဇာမံုက ေျပာသည္...

1 week 6 days ago
4,493 Hits

ယခုဖြင့္လွစ္မည့္ ဧည့္လမ္းညႊန္သင္တန္းအား တက္ေရာက္လိုပါက ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနဆို လာေရာက္ကာ ေလွ်ာက္လႊာဝယ္ယူႏိုင္ျပီး သင္တန္းသား ၁၂၀ ဦးထိသာ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ကာ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔...

1 month 1 week ago
621 Hits

"အဆိုရွင္က တင္တ့ဲအဆိုထဲမွာကိုက မကြဲမျပားတင္ထားတာ။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အပိုင္းလား ဖမ္းဆီး ႏွိမ္နင္းေရးအပိုင္းလား ဆိုျပီး ႏွစ္ပိုင္းက ေရာေထြးေနတယ္။ ဒီတိုင္းေရာေထြးေနတ့ဲ အတြက္ ကန္႔ကြက္ ေဆြးေႏြးခ့ဲတာျ...

3 months 3 days ago
871 Hits

"တႏိုင္တပိုင္ေတာ့ တူးေနၾကတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ တရားဝင္လုပ္ခြင့္ရတာမဟုတ္ေတာ့ ေဒသခံေတြအတြက္ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ လိုက္ျပီးေတာ့ ႀကီးၾကပ္လိုက္ျပီဆိုရင္လည္း ေဒသခံေတြပဲ နစ္နာမယ္။ ဒီအတိုင္း လႊတ္ထားရင္လည္း ကုမၸ...

3 months 6 days ago
564 Hits

"ဒီလမ္းမႀကီးဟာ ဟိုးအရင္က ေျမသားလမ္းအျဖစ္ ရွိေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ ေဒသခံေတြ ပူးေပါင္းျပီး ေတာ့ ကတၲရာလမ္းအျဖစ္ ခင္းခ့ဲၾကပါတယ္။ ၇ ႏွစ္သာ ရွိေသးေပမယ့္ အလြန္အမင္း ပ်က္စီးလွ်က္ရွိပါတယ္။ ျပန္လည္ျ...

3 months 1 week ago
1 Hit