မဇိၩမ

ကၽြန္ေတာ္ ဒီေခါင္းစဥ္ေလးနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကုိ ဖုန္းဆက္လာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္ဝင္စားတယ္ဗ်။

7 months 2 weeks ago
1 Hit

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးမယ့္အေၾကာင္းအရာကေတာ့ မၾကာေသးခင္က ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ YBS System ၿမိဳ႕ျပသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္က တကယ္ပဲ ျပည္သူလူထုအတြက္ အဆင္ေျပရဲ႕လား၊

10 months 2 weeks ago
5,347 Hits