မဇိၩမ

အခုလက္ရွိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၈ ရက္မွာ ျပဌာန္းလုိက္တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမား ကာကြယ္ေရးနဲ႔ အက်ိဳးစီးပြား ျမင့္တင္ေရးဆုိတဲ့ ဥပေဒမွာလည္းပဲ အခုခ်ိန္ထိေတာ့ နည္းဥပေဒေတြ ထြက္လာတယ္။

10 months 4 days ago
4,332 Hits

ကၽြန္ေတာ္ ဒီေခါင္းစဥ္ေလးနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကုိ ဖုန္းဆက္လာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္ဝင္စားတယ္ဗ်။

12 months 14 hours ago
1 Hit

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးမယ့္အေၾကာင္းအရာကေတာ့ မၾကာေသးခင္က ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ YBS System ၿမိဳ႕ျပသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္က တကယ္ပဲ ျပည္သူလူထုအတြက္ အဆင္ေျပရဲ႕လား၊

1 year 2 months ago
5,583 Hits