မဇၩိမ

တုိက္ပြဲေရွာင္ေတြဟာ ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ စား၀တ္ေနေရး စီးပြားေရးအတြက္ ေရႊဖီခ်ိန္မွာလက္ဖက္ခူးရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနျပီး တုိက္ပြဲေတြကုိ အျမန္ဆုံးရပ္တန္႔ ေစခ်င္ေနၾကပါတယ္။

1 week 5 days ago
1 Hit

ေသဆုံးသူမ်ားသည္ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ ႐ုပ္လုံးမ်ား မေပၚသျဖင့္ DNA စစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာသံ႐ုံး၊ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ အေနျဖင့္ ေသဆုံးသူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားကို ျမဝတီ-မဲေဆာက္သို႔ ေခၚယူထားၿ...

2 weeks 3 days ago
1 Hit

တံတားသက္တမ္း ႏွစ္(၂၀)ျပည့္ေျမာက္သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ လစဥ္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ စစ္ေဆးရာတြင္ တံတားၾကမ္းခင္းမ်ား၊ မူလီမ်ား၊ Expansion Joint မ်ား၊ Suspender Rod မ်ား မေကာင္းလွ်င္ လဲလွယ္မႈမ်...

2 weeks 4 days ago
1 Hit

“ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစဖို႔လည္း လူငယ္မ်ား ကူညီပါ၀င္ေနတာ ေၾကာင့္...

2 weeks 6 days ago
3,103 Hits

ကဲ.. ဒါဆိုဘာကိုေစာင့္ ေနဦးမွာလဲ။ သင့္ကားကိုစစ္ေဆးဖို႔ အခုပဲ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ Link ကို ၀င္ေရာက္စာရင္းသြင္းလိုက္ပါေတာ့။ စာရင္းသြင္းပံုသြင္းနည္းအဆင့္ဆင့္ (step by step)ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။...

3 weeks 4 days ago
3,480 Hits

ယေန႔ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေရြးခ်ယ္မႈကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေလ့လာသူအျဖစ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

3 weeks 4 days ago
36,015 Hits

အခမဲ့ တိုးခ်ဲ႕ရုပ္သံလိုင္းအား ဖမ္းယူၾကည့္ရႈရာတြင္ အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ျမန္မာ့အသံ ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား တယ္လီဖုန္း 067-79395 ၊ 067-79090 ၊ 067-79411 တို႔သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။

1 month 4 days ago
19,725 Hits

"ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီလို Mi Shop ေတြ ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္းအတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကို သာမန္ အဆင့္ျမင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္႐ုံ မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ႔ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားကိုလည္း နိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ကြ်...

1 month 5 days ago
849 Hits

တစ္ခ်ိန္တုန္းကဆုိရင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ကဆိုရင္ အိႏၵိယ ကလႅကတၱား တကၠသိုလ္န႔ဲ ဆက္သြယ္မႈ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ ပညာသင္ၾကားခဲ့သူေတြဆိုရင္ ကလႅကတၱားတကၠသုိလ္ကေန certificate တစ္ခု ရခဲ့ၾ...

1 month 6 days ago
3,057 Hits

သတင္းဌာနအခ်ဳိ႕တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ ေနရပ္ျပန္လာမည့္သူမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ နယ္ေျမေက်းရြာစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာဂိုက္လုိင္းမ်ားအေပၚ လြဲမွားသည့္ ရည္ညႊန္း ကိုးကားမႈမ်...

1 month 1 week ago
1 Hit

Pages