ေကာလင္းရိွ တရားမဝင္ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူရန္ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ

.

(ဓာတ္ပံု- Sagaing Regional Information Page)

မံုရြာ၊ ေမ ၁၄။        ။ ေကာလင္းျမိဳ႕နယ္ရွိ တရားမဝင္ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျပီးေနာက္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူရန္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္   ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခ့ဲရာတြင္ ေျပာၾကားခ့ဲျခင္း ျဖစ္ျပီး တရားမဝင္ေရႊတူးေဖာ္ေနေသာ လုပ္ကြက္အတြင္းသုိ႔လည္း သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခ့ဲေၾကာင္း၊   ေကာလင္းျမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္စိုးက ေျပာသည္။

"တရားမဝင္ေရႊတူးေဖာ္ေနတာကို သိရက္နဲ႔ အေရးမယူၾကတ့ဲ ဌာနဆိုင္ရာေတြကို အစီရင္ခံစာတင္ဖို႔ ေျပာသြား တယ္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ သတၲဳတြင္းဦးစီးဌာနကို အဓိကထား ေျပာသြားတယ္။"ဟု ေကာလင္းျမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးတင္စိုးက ေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ တရားမဝင္ေရႊတူး ေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္မွာ ေကာလင္းျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ က်ြန္းလွၿမိဳ႕နယ္ အစပ္တြင္တည္ရွိျပီး မည္သည့္ျမိဳ႕နယ္ လက္ေအာက္တြင္ရွိသည္ကို အျငင္းပြားခ့ဲေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္ ေျမပံုေထာက္ၾကည့္ပါက ေကာလင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ တည္ရွိေနေသာ လုပ္ကြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သိရသည္။

ေကာလင္းျမိဳ႕နယ္သည္ ေတာင္သူလုပ္ငန္းကို အဓိက လုပ္ကိုင္ၾကေသာေဒသျဖစ္ျပီး ေရႊသတၲဳ အမ်ားအျပား ထြက္ရွိကာ ေရႊသတၲဳတူးေဖာ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား တြင္လည္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကေၾကာင္း၊ ဦးတင္စိုးက ေျပာသည္။

အဆိုပါေကာလင္းျမိဳ႕နယ္တြင္ တရားဝင္လုပ္ကိုင္ ေနေသာ ေရႊသတၲဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ား ၇ ခုခန္႔ ရွိျပီး၊ ရွမ္းကလုန္းေက်းရြာ၊ ဆင္းမေက်းရြာ၊ ကံေပါက္ႀကီးေက်းရြာ၊ က်ြန္းေတာေက်းရြာ တို႔တြင္ အေျခခ် လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။