ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖိတ္ေခၚရန္ Yangon Investment Forum 2018 ျပဳလုပ္မည္

.

 

ဧျပီ ၂ ။               ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖိတ္ေခၚရန္ Yangon Investment Forum 2018 ကုိ လာမည့္ ေမလ ၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

"၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔မွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမွင့္တင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ Yangon Investment Forum 2018 ကုိ က်င္းပဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ဒါကလည္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ႀကီးကေန ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒအရ ေျဖေလွ်ာ့လိုက္မႈေတြ ရွိတဲ့အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပိုမိုဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လာဖို႔အတြက္ စြမ္းေဆာင္ေဆာင္မႈတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္ " ဟု ဦးၿဖိဳးမင္း သိန္းက ေျပာသည္။

ဧၿပီလ ၂ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယင္းသုိ႔ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

" ဒီရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဖိုရပ္မွာ အဓိကအခ်က္ ၂ ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မယ္ဆိုရင္ အခြန္နဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူေတြဘက္က ကုမၸဏီေထာင္မယ္။ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္လုပ္ငန္းေတြ၊လုပ္ထုံး လုပ္နည္းေတြအတြက္ လြယ္လြယ္ကူကူျဖစ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္သလို လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြ လြယ္လြယ္ကူကူသိရွိႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ဆိုသည္။

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုပါက မည့္သည့္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ရင္းႏွီး ျမွုပ္ႏွံရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။