ကုမၸဏီဥပေဒသစ္အရ ေပးအပ္ထားသည့္အခြင့္အေရးကုိ အသုံးခ်ကာ အရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာႏွင့္ ေစ်းကြက္ ျမွင့္တင္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဒုတိယသမၼတတိုက္တြန္း

.

ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ။          ။ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအရ ေပးထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္အသုံးခ်ကာ ျပည္ပလုပ္ငန္းႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး လိုအပ္ေနသည့္ အရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာႏွင့္ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက တိုက္တြန္း ေျပာၾကား လိုက္သည္။

ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက မၾကာေသးမီက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရွယ္ယာ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္ခြင့္ျပဳထားသည့္အေပၚ ထိထိေရာက္ေရာက္အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပုံမွန္ေတြ႔ဆုံပြဲ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက " မၾကာေသးမီက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ျမန္မာ ႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒမွာလည္း ႏုိင္ငံျခားသားရွယ္ယာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပါ၀င္တဲ့ ကုမၸဏီကုိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား ကုမၸဏီအေနနဲ႕ သတ္မွတ္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပိုင္ကုမၸဏီေတြ အေနနဲ႔ လိုအပ္တဲ့အရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာ၊ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္မႈေတြကို ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ ရလာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႕ ဥပေဒအရ ေပးထားတဲ့ ဒီအခြင့္အေရးေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးခ်ႏိုင္ဖုိ႔လည္း တိုက္တြန္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္" ဟုဆိုသည္။

အလားတူလက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇၁၇ ဘီလီယံ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အစုိးရသစ္လက္ထက္ အမ်ားဆုံး၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းက႑မ်ားအေနျဖင့္ ပို႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

" ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ဟာ  ဒုတိယအဆင့္ကုိ ေရာက္လာတာဟာ ပို႕ကုန္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ သြင္းကုန္ျမွင့္တင္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပည္တြင္းမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္ေရးဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ဦးစားေပးမယ့္ က႑ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္အထိ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ ဒသမ ၆ ဘီလီယံေက်ာ္ရရွိထားၿပီး ယခင္ႏွစ္အလားတူကာလထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈ ဘီလီယံနီးပါး ပိုမို ကုန္သြယ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။