NEWS FLASH:  မင္းဘူးၿမိဳ႕အနီး တပ္မေတာ္တိုက္ေလယာဥ္ ပ်က္က်

YOPE ရုပ္/သံ Mizzima English

ဒီဇင္ဘာလ တတိယသီတင္းပတ္အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ ကန္ေဒၚလာ ငါးဘီလီယံေက်ာ္ ခြင့္ျပဳထား

.

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၏ ဒီဇင္ဘာလတတိယပတ္အထိ  ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံေက်ာ္ကုိ ျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း   ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က  ယခုဘ႑ာႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ တတိယပတ္အထိ ႏုိင္ငံျခားလုပ္ငန္း ၁၇၄ ခုကို ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ၄ ဒသမ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိကာ ဝင္ေရာက္ၿပီးသားလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထပ္တုိးရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမႈပမာဏမ်ားပါဝင္က ကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇ ဘီလီယံေက်ာ္ အထိရွိေၾကာင္း ဆုိသည္။

ထုိ႕ျပင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႈမႈ ၂၃၇ သန္းေက်ာ္ ခြင့္ျပဳေပးထားရာ ယခုႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္း ဝင္ေရာက္ထားသည့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ၅ ဒသမ ၀၁၇ ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ရွင္းျပသည္။

“ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒႏွစ္ခု ၿပိဳင္တူ အလုပ္လုပ္ၿပီဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီးအခြင့္အလမ္းေတြ တုိးတက္လာၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာမွာေပါ့”ဟု ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာဆုိသည္။

 ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑၊အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ အေဆာက္အအံုက႑၊အျခားဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္က႑မ်ားမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္ထားေၾကာင္း   ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သည္ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေျခာက္ဘီလီယံ ဝင္ေရာက္ရန္ လ်ာထားၿပီး လက္ရွိအေျခအေနအရ လ်ာထားခ်က္ျပည့္မီရန္ အလားအလာေကာင္ေၾကာင္း သိရသည္။