ျပည္တြင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြတုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ေရး အေမရိကန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာေရာက္ေဆြးေႏြး

.

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ တုိးျမွင့္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေရး အတြက္ US-ASEAN Business ေကာင္စီႏွင့္ UMFCCI မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း  သိရသည္။

ကုိကာကုိလာ၊ GE ၊ဖုိဒ့္၊မုိက္ခ႐ုိေဆာ့ဖ္ႏွင့္  General Motors စသည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လာေရာက္လုပ္ကုိင္ဖုိ႕ စိတ္ဝင္စားေနသည့္ အေမရိကန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လာေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အေျခစိုက္ GM Motors ကုမၸဏီ၏ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မိုးခုိင္က ေျပာၾကားသည္။

“အခုလာၾကတာကေတာ့ Sector မ်ိဳးစံုကပါပဲ၊ ေမာ္ေတာ္ကားပါတယ္။ ဘ႑ာေရးက႑ကလည္းပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္လည္းပါတယ္။ေရနံလည္းပါတယ္။ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ခါ အုိင္တီဘက္ကလည္းပါပါတယ္”ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

အေမရိကန္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျပည္တြင္း၌ လာေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ စိတ္ဝင္စား ၾကၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားပုိမုိဝင္ေရာက္ေရးအတြက္ တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ဖုိ႕အေရးႀကီးေၾကာင္း UMFCCI မွ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ျမင့္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“သူတုိ႕ကစိတ္ဝင္စားတယ္။ အဲလုိစိတ္ဝင္စားဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဆီမွာ  နံပါတ္(၁)က တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ဖုိ႕၊ အေျခအေနတည္ၿငိမ္ဖုိ႕ေတာ့လုိတယ္ ”ဟု ၎က ေထာက္ျပေျပာဆုိသည္။

ထုိ႕အတူ US-ASEAN Business ေကာင္စီသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ အစိုးရ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အေမရိကန္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၇၀ ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ထားေၾကာင္း MIC ၏ ကိန္းဂဏာန္းမ်ားအရ သိရသည္။

ထုိ႕အတူ ယခုဘ႑ာႏွစ္ေျခာက္လတာကာလအတြင္း  ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ၄၅၂ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အေမရိကန္သုိ႕ ပုိ႕ကုန္ပမာဏ ၁၄၅ သန္းေက်ာ္အထိ တင္ပို႕ထားႏုိင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။