ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုေတြ ပိုမိုဝင္ေရာက္ေရး မူပုိင္ခြင့္ဥပေဒေတြ အျမန္ျပဌာန္းရန္လုိအပ္

.

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း မူပုိင္ခြင့္ ဥပေဒမ်ားခုိင္ခုိင္မာမာ မျပဌာန္းႏုိင္ေသးျခင္းက စီးပြားေရးတုိးတက္ေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားလုိက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က ကုန္သည္၊စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္႐ံုးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ပါ အခ်က္အလက္မ်ားရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၎တုိ႕က ထုိ္သို႕ ေျပာဆုိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“အခုႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမႈေတြ ဘာလုိ႕မလာလဲဆုိတာက ႏုိင္ငံေရးေတြ ဘာေတြ အဓိက မဟုတ္ဘူး။ စီးပြားေရးသမားက စီးပြားေရးအျမင္ပဲျမင္တယ္။ကိုယ့္ရဲ႕ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ႀကီးခုိးထားတာကို တရားစြဲလုိ႕မရဘူးဆုိရင္ ဘယ္လုိလုပ္ ဒီမွာဆုိင္ဖြင့္မလဲ၊ ဒီမွာလုပ္ငန္းလာလုပ္ၾကမလဲ” ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသန္းေမာင္(စစ္ေတြ)က ေျပာဆုိသည္။

ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႕လာေရာက္ရန္ စိတ္ဝင္စားၾကေသာ္လည္း မူပုိင္ခြင့္နဲ႕ ပတ္သက္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား မေကာင္းမြန္ေသးေသာေၾကာင့္  ဝင္ေရာက္လာရန္   ေၾကာက္႐ြံ႕ေနၾကေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္ႏွင့္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းေအာင္က ရွင္းျပသည္။

“ႏုိင္ငံေျပာင္းလဲလာတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ UMFCCI မွာလာေဆြးေႏြးတယ္ အမ်ားအျပားပဲ၊ ဒါေပမယ့္ ထင္သေလာက္ ကိန္းဂဏာန္း(Figure)ေတြ မတက္လာဘူး။ဘာေၾကာင့္လဲ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာမယ္ IP (Intellectual Property) ဥပေဒေတြအားနည္းေနတယ္။  အကာအကြယ္ေပးမႈေတြက မခုိင္ခံ့ဘူး” ဟု ၎က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူပုိင္ခြင့္ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ လက္ရွိတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲၿပီးကာ  လႊတ္ေတာ္သို႕ေရာက္ရွိေနၿပီး ယင္းဥပေဒမ်ားျပဌာန္းၿပီးပါက တုိင္းျပည္စီးပြားေရးတုိးတက္လာာ အေသးစားအလတ္အစား လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း ေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႕ေသာ္  လက္ရွိတြင္ အဆုိပါ ဥပေဒမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူလူထုက စိတ္ဝင္စားမႈနည္းပါးေ နေသးေၾကာင္း  ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆုိထားသည္။