မုတၱမဟုိးဒင္း(စ)လီမိတက္က မဂၤလာဒုံႏွင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ တန္ဘုိးသင့္တင့္အိမ္ရာမ်ားတည္ေဆာက္မည္

.

ျပည္တြင္းရွိေဆာက္လုပ္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းတုိ႔တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳထားေသာ မုတၱမဟိုးဒင္း(စ) လီမိတက္သည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ တန္ဘုိးသင့္တင့္အိမ္ရာစီမံကိန္း ၂ ခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္သြားရန္ရွိေနေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ဦးေရာင္ဟုိက မဇၩိမကုိ ေျပာသည္။

“မဂၤလာဒုံမွာ ေဆာက္မွာက တန္ဖိုးအသင့္အတင့္၊ လႈိင္သာယာမွာ ေဆာက္မွာကလည္း တန္ဘိုးအသင့္အတင့္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေျမေတြက စက္မႈလက္မႈေျမျဖစ္တာေၾကာင့္ အစုိးရဆီကေန   ေတာင္းဆုိတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေဆာက္ေပးရမယ္လုိ႔ အရင္အစုိးရက ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္။ လက္ရွိအစုိးရက ညိႇတာမၿပီးေသးဘူး” ဟု ဦးေရာင္ဟုိက ဆုိသည္။

အက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့္ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ တန္ဘုိးသင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းတြင္ ေျမအက်ယ္ ၂၃ ဧက၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕တြင္ ေျမအက်ယ္ ၂၄ ဧကတုိ႔အေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ကာ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အထပ္အျမင့္ ၁၂ ထပ္ခန္႔ ရွိမည္ဟု မုတၱမဟုိးဒင္း(စ)လီမိတက္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သူ ဦးေရာင္ဟုိက ခန္႔မွန္းေျပာဆုိထားသည္။

အခန္းအေရအတြက္အားျဖင့္…“အခန္းဘယ္ေလာက္ ပါ၀င္မယ္ဆိုတာကေတာ့ အစုိးရရဲ႕ Policy ကုိ သိမွ ဒီဇုိင္းျပန္ထုတ္လုိ႔ရမယ္” ဟု ဦးေရာင္ဟုိက ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မုတၱမဟုိးဒင္း(စ)လီမိတက္အေနႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ Oxley Holdings Limited ႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၅၀ခန္႔ တန္ေၾကးရွိသည့္ အဆင့္ျမင့္စုေပါင္းအိမ္ရာတစ္ခုကုိ ယခုႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္သြားရန္ရွိေနသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ကုမၸဏီ ၂ ခု အေနႏွင့္ တန္ဘုိးနည္း၊ တန္ဘုိးသင့္တင့္အိမ္ရာမ်ားကုိ အက်ဳိးတူတည္ေဆာက္သြားမည္ မဟုတ္ဘဲ မုတၱမဟုိးဒင္း(စ)လီမိတက္ကသာ ၎တုိ႔၏ကုမၸဏီပုိင္ေျမတြင္ တန္ဘုိးသင့္တင့္အိမ္ရာမ်ားကုိ ေဆာက္လုပ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဒီကုမၸဏီ ၂ ခုစလုံးကုိ အမ်ားႀကီး ေပါင္းၿပီးလုပ္ထားတာမဟုတ္ဘူး၊ Project အလုိက္ပဲ လုပ္သြားမွာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဆင္ေျပတဲ့ လုပ္ငန္းေတြရွိသြားလုိ႔ ရွိရင္ အျမဲတမ္း Project အလုိက္ပဲ လုပ္သြားမွာ။ တစ္ခါတည္း ဘယ္ေလာက္ရင္းမယ္ဆုိၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မလုပ္ထားဖူး” ဟု ဦးေရာင္ဟုိက ရွင္းျပသည္။

မုတၱမဟုိးဒင္း(စ)အေနႏွင့္ ကုမၸဏီအုပ္စုတစ္ခုလုံး၏ ေအာက္တြင္ Grand Yangon၊ M-Sa စသည့္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ ၂ခုကုိ ဖြဲ႕စည္းထားကာ ေနာက္ထပ္အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ ၁ ခုကုိ ထပ္မံ တည္ေထာင္သြားရန္ ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။

အဆုိပါ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ ၃ ခုကုိ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ အဆင့္လုိက္ စာရင္းတင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ခုခ်င္း တစ္ခုခ်င္းသြားမယ္၊ ဒါေပမယ့္ Mottama Holdings သည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မလုပ္ဖူး။ ဒါေပမယ့္ သူကေန ဦးေဆာင္သြားၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုကုိ IPO ေခၚသြားၿပီးေတာ့ လုပ္သြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးေရာင္ဟုိက အရိပ္အျမြတ္ေျပာဆုိထားသည္။