မေလးရွားက ျပည္ပအလုပ္သမားကို အခြန္စည္းၾကပ္ေငြ တိုးျမွင့္ေကာက္

.

ကြာလာလမ္ပူ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ။               ။ မေလးရွားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အခြန္စည္းၾကပ္ေငြကို တိုးျမွင့္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕အလုပ္သမားမ်ားတြင္ စည္းၾကပ္ေငြ ႏွစ္ဆတိုးျမွင့္ေကာက္ခံ ၿပီျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ယင္းစည္းၾကပ္ခြန္ကို စတင္ေကာက္ခံၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားက အလုပ္သမားမ်ားက ယခင္ ရင္းဂစ္ ၁၂၅၀ ေပးေဆာင္ရရာမွ ၂၅၀၀ အထိ တိုးျမွင့္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားမွာလည္း အလားတူပမာဏပင္ ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္က ၁၈၅၀ ရင္းဂစ္ ေကာက္ခံခဲ့ရာမွ ၂၅၀၀ သို႔ တိုးျမွင့္ျခင္းျဖစ္သည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ားကို ရင္းဂစ္ ၁၅၀၀ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားသားျပည္တြင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ရင္းဂစ္ ၄၁၀ ကုိပဲ ဆက္လက္ေကာက္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ားအား စည္းၾကပ္ခြန္တိုးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ အစိုးရဘ႑ာသို႔ ထပ္တိုးဘ႑ာေငြ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ရရွိေစရန္ ျပင္ဆင္ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာအာမတ္ဇာဟစ္ဟာမီဒီက ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္က ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ားထံ စည္းၾကပ္ခြန္ႏႈန္းသစ္ေကာက္ခံျခင္းသည္ ျပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က မေလးရွား၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေၾကညာခဲ့သည့္ ဘတ္ဂ်တ္အသုံးစရိတ္ကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညွိျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

စည္းၾကပ္ခြန္ျပင္ဆင္ေကာက္ခံျခင္းသည္ မွတ္ပုံတင္ရွိ ျပည္ပအလုပ္သမား ၂ ဒသမ ၁၃၅ သန္းအတြက္လည္း မေလးရွားႏိုင္ငံသားမ်ား ခံစားရသည့္ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကို ခံစားရေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမတ္ဇာဟစ္က ေျပာသည္။

“စည္းၾကပ္ခြန္ျပင္ဆင္ေကာက္ခံျခင္းက ႏိုင္ငံတြင္းက ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေစမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ဆာရာ၀တ္နည္းပညာတကၠသိုလ္သို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္က ေရာက္ရွိစဥ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ရာ၌ အာမတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုစည္းၾကပ္ခြန္သည္ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္လည္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ႏွင့္ လည္းအညီျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာအာမတ္ဇာဟစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။