ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ဖတ္စရာ

4 days 7 hours ago
13,732 Hits

ဖုန္းဘိုင္းဖုန္းေခတ္ ဆန္းသစ္တယ္ဆိုေသာ္ျငား အင္တာနက္ သံုးဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ေသးဘဲ ဖုန္းေျပာဖို႔သည္ပင္ လိုင္းမမိတဲ့ အေျခအေနေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

Subscribe to ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ဖတ္စရာ