ရသမ်ားနဲ႔ ခရီးစဥ္

1 day 8 hours ago
1 Hit

ပုပၸါးေတာင္ဟာ မႏၱေလးတိုင္းေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရိွေနပါတယ္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ဆီမွာရိွေနၿပီး ကားနဲ႔ ၄ နာရီေလာက္ ခရီးႏွင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to ရသမ်ားနဲ႔ ခရီးစဥ္