မြတ္စလင္ ဘီရွဝါအိဒ္တူမာ Biswa Ijtema ပြဲေတာ္ ဒါကာတြင္ က်င္းပၿပီးစီး

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဒါကာတြင္ ဟာ့ဂ်္ပြဲေတာ္ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအႀကီးဆုံး မြတ္စလင္ပြဲေတာ္ျဖစ္ေသာ ဘီရွဝါအိဒ္တူမာ Biswa Ijtema ပြဲေတာ္၏ သုံးရက္ေျမာက္ ေနာက္ဆုံး အက္ခါရီမူနာဂ်က္ Akheri Munajat ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းသူမ်ားပြဲအား ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ က်င္းပၿပီးစီးၿပီးေနာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မြတ္စလင္မ်ားစြာ ရထားတစ္စင္းေပၚ လူအျပည့္အသိပ္ တိုးေဝွ႔လိုက္ပါကာ ေနရပ္သို႔ ျပန္ၾကစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - Abir Abdullah/အီးပီေအ) တူရတ္ခ်္ျမစ္ကမ္းပါးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ သုံးရက္တာ အဆိုပါပြဲေတာ္သို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအဝန္းက မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူေပါင္း တစ္သန္းနီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။