ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားစဥ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားစဥ္(ဓာတ္ပံု- မင္းမင္း/မဇၩိမ)